07.10.-13.10.2019 "Projects are not falling from the sky"

‘Projekty nie spadają z nieba’ to tytuł 6 miesięcznego międzynarodowego projektu dla pracowników młodzieżowych, koordynatorów międzynarodowych wymian młodzieży, przedstawicieli edukacji formalnej i pozaformalnej. Projekt koordynowany był przez zamojskie Stowarzyszenie HEureka Generator.

Nasza organizacja ma wiele doświadczeń pracy z młodzieżą na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Wiele razy w trakcie działań spotykaliśmy się z niewłaściwym zrozumieniem przez organizacje młodzieżowe i samą młodzież, tego czym jest projekt młodzieżowy i jaka idea przyświeca realizacji tego typu projektów – tłumaczy Andrzej Smyk, prezes stowarzyszenia HEureka Generator.

Największą wartością projektu młodzieżowego jest dawanie młodym ludziom jak największej ilości szans działania w jego trakcie. Zaczynając od pomysłu na projekt, który powinien wyjść od młodzieży, a nie od dorosłych, poprzez tworzenie szans komunikowania się z partnerami zagranicznymi, przygotowywania infopacków, dokonywania rezerwacji, a na realizacji głównego spotkania i ewaluacji kończąc  - dodaje.

Oczywiście to wszystko pod nadzorem doświadczonych dorosłych, ale to nie dorośli powinni być autorami takiego projektu – mówi Andrzej Smyk.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy partnerów z Polski, Litwy, Rumunii, Północnej Macedonii, Chorwacji, Estonii, Cypru i Słowacji. Europejskie organizacje dzieliły się swoim doświadczeniem prawidłowego angażowania młodzieży w swoje działania, przedstawiały sytuacje, w których młodzież była selekcjonowana gdy już projekt był gotowy oraz na czym polega różnica jakościowa w obu przypadkach.

Internet pełen jest ogłoszeń o gotowych projektach napisanych przez organizacje, gdzie młodzież dołącza na krótko przed działaniem głównym, które trwa zazwyczaj ok. 8-9 dni, a przecież taki projekt to zazwyczaj kilka miesięcy pracy – mówi Ewa Kostrubiec, wice prezes HEureki.

Dzięki naszemu seminarium chcieliśmy zaprezentować jak aktywnie włączać młodzież w działania na każdym etapie pracy projektowej. Przez takie działania młodzież zyskuje nieporównywalnie większe doświadczenie – dodaje.

Efektem finalnym jest publikacja w języku angielskim dla koordynatorów projektów młodzieżowych, w której można znaleźć porady, jak prawidłowo angażować młode osoby w projekty. Powstały też materiały wideo prezentujące seminarium i porady uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu TUTAJ

W trakcie głównego spotkania w ramach projektu, które odbyło się w Polsce uczestnicy spotkali się z młodzieżą, która tworzyła międzynarodowe wymiany młodzieży razem ze stowarzyszeniem HEureka Generator oraz z ponad 250 uczniami II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, którzy chcą sie aktywnie angażować w nasze działania w roku 2020.

Grupa wizytowała też Zamość, gdzie przedstawiliśmy specyfikę naszej pracy na gruncie lokalnym oraz jak zwykle zaprezentowaliśmy uroki naszej Starówki.

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.

Materiał wideo prezentuje przebieg naszego seminarium wymiany doświadczeń ‘Projects are not falling from the sky’. Zobaczycie tutaj fragmenty naszych spotkań w Zwierzyńcu zaczynając od spotkania integracyjnego poprzez wszystkie spotkania skupione na wymianie doświadczeń, na ewaluacji kończąc.

WIDEO NA YOUTUBE

W trakcie seminarium uczestnicy spotkali się z młodzieżą, uczniami II LO im. Norwida - naszej partnerskiej szkoły z Krasnegostawu. W pierwszej części spotkania uczniowie, którzy uczestniczyli już w wymianach opowiadali o swoich doświadczeniach. W drugiej części spotkaliśmy się również z tymi, którzy nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Ogółem w spotkaniu udział wzięło 250 uczniów i nauczycieli.

WIDEO NA YOUTUBE

Uczestnicy seminarium ‘Projects are not falling from the sky’ udzielają porad jak uniknąć błędów w trakcie przygotowywania i implementacji projektu oraz jak prawidłowo angażować młodzież na każdym etapie działań.

WIDEO NA YOUTUBE