II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

Adres: ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw

e-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

www: www.norwidkrasnystaw.pl

Szkoła nosi nazwę: II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Okrzei 5 w Krasnymstawie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krasnostawski.

Współpracę ze szkołą rozpoczęliśmy dzięki przychylności dyrekcji i zaangażowaniu w nasze działania nauczycieli szkoły: Pani Beaty Ortyl i Pana Leszka Klucha.

Wspólne działania
Aktywność: H.E.A.L.T.H. - Health Enriches And Lightens THinking Part II
Data i miejsce: 10-19.04.2024, Vic - Barcelona
Temat: Jak dbać o zdrowie psychiczne młodych ludzi
Uczestnicy: 4 osoby
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży H.E.A.L.T.H. 2.0.
Data i miejsce: 01-11.12.2023, Balatonalmadi, Węgry
Temat: Zdrowie psychiczne młodych ludzi
Uczestnicy: 4 uczniów szkoły
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Development through initiatives
Data i miejsce: 10-18.10.2023, Motycz Leśny Polska
Temat: Rozwój kompetencji kluczowych młodzieży
Uczestnicy: 6 uczniów szkoły
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Mental health
Data i miejsce: 22.09-01.10.2023, Brebu, Rumunia
Temat: Zdrowie psychiczne młodych ludzi
Uczestnicy: 5 uczniów szkoły i lider grupy
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Magic library
Data i miejsce: 17-26.05.2023, Motycz Leśny, Polska
Temat: Teatr i budowanie pewności siebie
Uczestnicy: 5 uczniów szkoły
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Switch on active mode
Data i miejsce: 06-16.11.2022, Motycz Leśny, Polska
Temat: Rozwój kompetencji kluczowych młodzieży
Uczestnicy: 4 uczniów szkoły
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Active Citizens Today
Data i miejsce: 10-19.08.2022, Brebu, Rumunia
Temat: Aktywne obywatelstwo, wolontariat
Uczestnicy: 2 uczniów szkoły
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Key to your competences
Data i miejsce: 10-20.07.2022, Motycz Leśny, Polska
Temat: Rozwój kompetencji kluczowych młodzieży
Uczestnicy: 4 uczniów szkoły
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży Taboo & You
Data i miejsce: 09-16.07.2022, Ballerup, Dania
Temat: Tematy tabu w europejskich społecznościach
Uczestnicy: 7 uczniów
Aktywność: ekspercka prezentacja nauczyciela, przeprowadzona podczas międzynarodowego kursu szkoleniowego Work online with you(th)
Data i miejsce: 05.02.2022, Motycz Leśny Polska
Temat: nauczanie zdalne w liceum
Uczestnicy ze szkoły: pan Leszek Kluch
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży #WEuropeans
Data i miejsce: 14 - 22.11.2021, Balatonalmádi Węgry
Temat: aktywne obywatelstwo, tożsamość europejska
Uczestnicy ze szkoły: 5 uczniów, pan Piotr Bartoszek (L)
Aktywność: prezentacja przygotowana przez uczestników, o ich udziale w projekcie
Data i miejsce: 11.2021, Krasnystaw Polska
Temat: działania upowszechniające rezultaty wymiany młodzieży We will manage 
Uczestnicy ze szkoły: 100 uczniów, nauczyciele
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży LARP it up
Data i miejsce: 27.10. - 05.11.2021, Motycz Leśny Polska
Temat: wykluczenie społeczne, gry teatralne
Uczestnicy ze szkoły: 5 uczniów
Aktywność: międzynarodowa wymiana młodzieży We will manage 
Data i miejsce: 04-11.10.2021, Motycz Leśny Polska
Temat: życie młodych ludzi podczas pandemii
Uczestnicy ze szkoły: 7 uczniów
Aktywność: wymiana młodzieży Erasmus+ must go on
Data i miejsce: 16-25.10.2019, Paralimni Cypr
Temat: warsztaty kreatywne, aktywne obywatelstwo
Uczestnicy ze szkoły: 1 uczennica
Aktywność: spotkanie uczestników międzynarodowego seminarium Projects are not falling from the sky z uczniami szkoły
Data i miejsce: 11.10.2019, Krasnystaw
Temat: wymiany młodzieży, aktywne obywatelstwo, Dzień Języków
Uczestnicy ze szkoły: 100 uczniów, nauczyciele
Aktywność: międzynarodowe seminarium Projects are not falling from the sky 
Data i miejsce: 07-13.10.2019, Zwierzyniec Polska
Temat: angażowanie młodzieży w pracę projektową
Uczestnicy ze szkoły: 1 nauczyciel
Aktywność: uczennica szkoły podzieliła się doświadczeniem udziału w projekcie
Data i miejsce: 13.09.2019, Krasnystaw Polska
Temat: upowszechnianie rezultatów projektu Time is on our side
Uczestnicy ze szkoły: 15 uczniów
Aktywność: wymiana młodzieży Get back to your roots
Data i miejsce: 07-15.09.2019, Ludbreg Chorwacja
Temat: wykluczenie społeczne, aktywne obywatelstwo
Uczestnicy ze szkoły: 6 uczniów, pani Aneta Karczmarek (L)
Aktywność: wymiana młodzieży Time is on our side
Data i miejsce: 28.08-05.09.2019, Zwierzyniec Polska
Temat: zarządzanie sobą w czasie
Uczestnicy ze szkoły: 1 uczennica
Aktywność: wymiana młodzieży Dark side of consumism
Data i miejsce: 25.10-02.11.2018, Busteni Rumunia
Temat: konsumpcjonizm
Uczestnicy ze szkoły: 4 uczennice, pani Ewa Łubińska (L)
Aktywność: wymiana młodzieży Let’s Debate
Data i miejsce: 
30.08-06.09.2018, Zwierzyniec Polska
Temat: 
autoprezentacja, pewność siebie, debaty
Uczestnicy ze szkoły: 
3 uczniów
Aktywność: wymiana młodzieży Engadget
Data i miejsce:
 28.07-04.08.2018, Pilsetnieki Łotwa
Temat: 
social media, innowacje technologiczne
Uczestnicy ze szkoły: 
4 uczniów
Aktywność: wymiana młodzieży Elsewhere - exploring the narratives of displacements and deportations
Data i miejsce: 25.07 -03.08.2018, Budapeszt Węgry
Temat: przesiedlenia, historia XXw.
Uczestnicy ze szkoły: 5 uczniów, pani Ewa Łubińska (L)
Aktywność: spotkanie uczestników seminarium Let me tell you how to tell the story z uczniami szkoły
Data i miejsce: 06.11.2018, Krasnystaw Polska
Temat: reklama publikacji z serii "Chodź opowiem ci historię", historia XXw., wymiany młodzieży
Uczestnicy ze szkoły: 30 uczniów, nauczyciele
Aktywność: wymiana młodzieży Live it, care it, share it
Data i miejsce: 02-10.05.2018, Troodos Geopark Cypr
Temat: ochrona środowiska
Uczestnicy ze szkoły: 5 uczniów, pan Leszek Kluch (L)
Aktywność: wymiana młodzieży Spraycan - the power of street art II
Data i miejsce: 19-29.03.2018, Gyöngyös Węgry
Temat: street art
Uczestnicy ze szkoły: 3 uczennice, pani Ewa Łubińska (L)
Aktywność: wymiana młodzieży Add, Tag, Connect, Protect
Data i miejsce:
21.02 - 02.03.2018, Busteni Rumunia
Temat: 
bezpieczeństwo w internecie
Uczestnicy ze szkoły:
2 uczniów, pani Aneta Karczmarek (L)
Aktywność: spotkanie integracyjno-szkoleniowe z nauczycielami
Data i miejsce: 20-21.01.2018, Motycz Leśny k. Lublina
Temat: edukacja pozaformalna, współpraca partnerska
Uczestnicy ze szkoły: 10 nauczycieli
Aktywność: spotkanie uczestników międzynarodowego seminarium Progress Generators z uczniami szkoły
Data i miejsce: 11.12.2017, Krasnystaw Polska
Temat: wymiany młodzieży, aktywne obywatelstwo
Uczestnicy ze szkoły: 40 uczniów, nauczyciele
Aktywność: wymiana młodzieży We, Entrepreneurs
Data i miejsce: 01-10.12.2017, Troki Litwa
Temat: przedsiębiorczość
Uczestnicy ze szkoły: 3 uczennice
Aktywność: wymiana młodzieży Let me tell you a story - Stories from behind the iron curtain
Data i miejsce: 25.11-05.12.2017, Blansko Republika Czeska
Temat: historia XXw.
Uczestnicy ze szkoły: 5 uczniów, pan Leszek Kluch (L)
Aktywność: wymiana młodzieży Keep Talking
Data i miejsce: 14. 07-14.10.2017, Motycz Leśny k. Lublina Polska
Temat: międzykulturowość
Uczestnicy ze szkoły: 6 uczniów