Fundacja Marchewkowe Pole

Ad­res: Ul. Ogrodowa 23, 64-980 Trzcianka

e-mail: fundacjamarchewkowepole@gmail.com

www: marchewkowepole.org

Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych, aktywizujących i pomocowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze, kultury, edukacji i zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia; prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów;  pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej;  organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich otoczenia; opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i psychoterapeutycznych; organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno - edukacyjnych, sportowych oraz społecznozawodowych; prowadzenie lokalnego centrum wolontariatu; promowanie i rozwijanie kształcenia na odległość; prowadzenie tematycznych portali internetowych będących bazami elektronicznych zasobów edukacyjnych; tworzenie e-podręczników, e-zasobów i kursów elearningowych; prowadzenia platformy elearningowej; organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych.

Wspólne działania
Aktywność: wykorzystanie dobrej praktyki partnera
Data i miejsce: 06.2020 - ...
Temat: stworzenie nowej strony stowarzyszenia HEureka Generator
Uczestnicy z organizacji partnera: 1 ekspert
Aktywność: Międzynarodowe seminarium Projects are not falling from the sky
Data i miejsce: 07-13.10.2019, Zwierzyniec Polska
Temat: angażowanie młodzieży w pracę projektową
Uczestnicy z organizacji partnera: 2 osoby