Pewność siebie, rozbudowanie zdolności retorycznych, swobodne  wypowiadanie się przed kamerą, wzmacnianie zdolności posługiwania się językiem polskim i językami obcymi... To wszystko młodym ludziom mogą zapewnić debatanckie warsztaty i udział w samych debatach. To wystarczające argumenty za tym, by debaty towarzyszyły edukacyjnej przygodzie młodych ludzi już od wczesnych lat rozwoju. Stylów debatowania jest wiele, a zatem i możliwości jest dużo. 

Nasze stowarzyszenie debatanckie przygody rozpoczęło od organizacji debat oksfordzkich w trakcie różnych lokalnych i międzynarodowych eventów. Bez względu na to jaki był główny temat naszego danego działania zawsze znalazła się chwila by w podniosłej, oficjalnej atmosferze wymienić się argumentami w tematach ważnych dla młodzieży.

Z każdą kolejną aktywnością staraliśmy się przerabiać strukturę debat tak, by były jak najbardziej dopasowane do potrzeb danej grupy (wiek uczestników, zaawansowanie językowe, dotychczasowe doświadczenie...).

W końcu zaczęliśmy budować całe projekty młodzieżowe na fundamentach debatanckich, co pozwoliło nam ostatecznie stworzyć nasz debatancki klub.

Jego zamierzeniem jest realizacja przez członków i wolontariuszy stowarzyszenia kilkuletniego planu działań, który pozwoli na stałe wpisać młodzieżowe debaty w różnych odsłonach w edukacyjny krajobraz Lubelszczyzny.

Nasze metody

Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "Let’s Debate". Teza debaty: "Osoby dołączające do organizacji pozarządowych kierują się prywatnymi korzyściami". Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu. Wideo opisuje zasady debaty oraz jest streszczeniem każdej z rund.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "Let’s Debate". Teza debaty: "W niedalekiej przyszłości świat będzie monokulturą". Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu. Wideo opisuje zasady debaty oraz jest streszczeniem każdej z rund.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "Let’s Debate". Teza debaty: "W przyszłości roboty będą miały te same prawa co ludzie". Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu. Wideo opisuje zasady debaty oraz jest streszczeniem każdej z rund.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej "Talk, talk". Teza debaty: "Wszyscy powinniśmy żyć wedle zasady "zero-waste". Uczestnikami byli polscy, łotewscy, węgierscy i czescy uczestnicy projektu. Wideo jest streszczeniem każdej z rund tej debaty.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej "Talk, talk". Teza debaty: "Posiadanie dzieci jest naszym obowiązkiem". Uczestnikami byli polscy, łotewscy, węgierscy i czescy uczestnicy projektu. Wideo jest streszczeniem każdej z rund tej debaty.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej "Talk, talk". Teza debaty: "Uczniowie powinni nosić mundurki". Uczestnikami byli polscy, łotewscy, węgierscy i czescy uczestnicy projektu. Wideo jest streszczeniem każdej z rund tej debaty.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie międzynarodowego kursu szkoleniowego zatytułowanego "Make the lead". Teza debaty: "Konsumpcja alkoholu na projektach w ramach programu Erasmus+ nie powinna być dozwolona". Uczestnikami byli pracownicy młodzieżowi i przyszli liderzy grup z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Grecji i Słowacji. Materiał wideo jest zapisem całej debaty.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie międzynarodowego kursu szkoleniowego zatytułowanego "V&D – Visibility and dissemination". Teza debaty: "Produkcja koszulek w celu wzmocnienia widoczności projektów młodzieżowych to strata pieniędzy". Uczestnikami byli pracownicy młodzieżowi z Polski, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Węgier i Słowacji. Materiał wideo przedstawia wybrane fragmenty debaty.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "We will manage". Teza debaty: "Media są główną przyczyną depresji w czasach pandemii COVID-19". Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu.

WIDEO

Trening debatancki dla europejskich pracowników młodzieżowych był częścią międzynarodowego kursu szkoleniowego zatytułowanego "3M7O - 3 Methods 7 Organizations", który odbył się w Motyczu Leśnym k. Lublin w dniach 21-29.09.2022. Pracownicy młodzieżowi podzielili się swoimi opiniami o metodzie na naszym kanale youtube.

WIDEO

W trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży "Switch on Active Mode" odbyły się dwie debaty. Udział wzięły w nich 24 młode osoby z Polski, Litwy i Słowacji. Warsztaty debatanckie i pierwsza debata poświęcone były wartościom jakimi kierujemy się w naszym życiu. Druga debata, zaprojektowana i przeprowadzona przez samych uczestników poświęcona była tematowi ekologii.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie Polsko Ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "Chodź opowiem ci historię - rok poza moim krajem". Uczestnicy najpierw dyskutowali nad możliwymi tezami debaty oraz wzięli udział w treningu debatanckim, a następnie wdrożyli zdobyte umiejętności w pratyce.

WIDEO

Debata odbyła się w trakcie wymiany młodzieży "Development through initiatives", którą stowarzyszenie HEureaka Generator realizowało z partnerami z Litwy, Słowacji i Estonii w październiku 2023 roku. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach debatanckich, a nastepnie przygotowali debatę.

WIDEO

Debata młodzieżowa "Planowanie miasta powinno priorytetyzować różnorodność obywateli bez względu na koszty finansowe" została zrealizowana podczas wymiany młodzieżowej "Voices of Inclusion: Empowering Youth through Theatre and Debates" (25.03-02.04.2024, Motycz Leśny koło Lublina, Polska). Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA150-YOU-096538.

WIDEO