NCK

CO TO JEST NCK

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką;
  • rozwój i profesjonalizacja sektora kultury;
  • promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

  • inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych;
  • informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego;
  • podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

MY W NCK

Heureka Generator w 2020 roku otrzymała dofinansowanie w ramach programu ‘Kultura w sieci’, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić kolejne lekcje żywej historii i uwiecznić je w formie wideo na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

Realizacja działań dała nam dużo nowego doświadczenia związanego z wdrażaniem projektu od nowego dla nas grantodawcy. Mamy nadzieje, że jeszcze nie raz uda nam się realizować projekty pod egidą Narodowego Centrum Kultury.

Nasze metody