NCK

WYMIANY MŁODZIEŻY

WYMIANY MŁODZIEŻY

KURSY SZKOLENIOWE

KURSY SZKOLENIOWE

SEMINARIA

SEMINARIA

WEBINARY

WEBINARY

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

CO TO JEST NCK

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką;
  • rozwój i profesjonalizacja sektora kultury;
  • promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

  • inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych;
  • informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego;
  • podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

MY W NCK

Heureka Generator w 2020 roku otrzymała dofinansowanie w ramach programu ‘Kultura w sieci’, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić kolejne lekcje żywej historii i uwiecznić je w formie wideo na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

Realizacja działań dała nam dużo nowego doświadczenia związanego z wdrażaniem projektu od nowego dla nas grantodawcy. Mamy nadzieje, że jeszcze nie raz uda nam się realizować projekty pod egidą Narodowego Centrum Kultury.

Nasze metody

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

KLUB DEBATANCKI

KLUB DEBATANCKI

GRY TEATRALNE

GRY TEATRALNE

ŻYWA BIBLIOTEKA

ŻYWA BIBLIOTEKA