PURWM

CO TO JEST PURWM

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

Działalność Rady finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie ukraińskiej w dyspozycji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy

NASZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PURWM

HEureka do tej pory zrealizowała trzy projekty w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Nasze pomysły realizowaliśmy wspólnie z organizacjami partnerskimi z Winnicy i Novomoskowska. Projekty oparte były za każdym razem na pomysłach młodzieży i realizowane przy użyciu promowanych przez nas metod edukacji pozaformalnej: Debaty Oksfordzkiej, Gry teatralnej rozgrywanej na żywo, Żywej Biblioteki.

Dzięki realizacji projektów w ramach PURWM możemy przyczynić się do budowania pozytywnych relacji z naszym wschodnim sąsiadem, a młodzieży stworzyć szansę rozwoju cennych kompetencji przydatnych w dalszym życiu.

W roku 2018 nasz polsko ukraiński projekt zatytułowany ‘Keep Talking’ został nominowany do nagrody EduInspiracje w kategorii ‘Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży’ przyznawanej przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych projektów.

Nasze metody