Tavo Europa

adres: Mozūriškių g. 17-8, 06298 Vilnius, Lithuania

e-mail: verseckas89@gmail.com

FB/ www.facebook.com/TavoEuropa

Tavo Europa jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i ustanawiania praworządności na Litwie. Została utworzona, aby służyć jako organizacja wspierająca uczenie się, która zrzesza trenerów, młodzież i pracowników socjalnych, decydentów młodzieżowych, ekspertów i wolontariuszy o różnych poziomach kompetencji, aby aktywnie angażować się w tworzenie działań obywatelskich o wymiarze europejskim i przynoszących korzyści lokalnym społecznościom.

Tavo Europa działa na rzecz zrozumienia różnorodności i radzenia sobie z lękami, które mogą wynikać z ignorancji lub stereotypów. Organizacja zapewnia wspierające środowisko, które umożliwia młodym ludziom rozwijanie ich talentów i umiejętności. Udzielone wsparcie pomaga przygotować ich do znalezienia odpowiedniego wykształcenia i zatrudnienia.

Wspólne działania

Tytuł projektu: Unfrozen spothlights: Winter theatre games training course
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 28.12.2023 - 04.01.2024
HEureka Generator: koordynator projektu
Tavo Europa: partner

Tytuł projektu: Magiczna biblioteka
Typ projektu: 
wymiana młodzieży
Czas trwania: 
17-26.05.2023
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: Realms of Imagination
Typ projektu: 
międzynarodowy kurs szkoleniowy
Czas trwania: 
16-24.03.2023
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: Become ECOnfident
Typ projektu: 
partnerstwo dla współpracy
Czas trwania:
09.2022 - 11.2023
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: Switch On Active Mode
Typ projektu: 
wymiana młodzieży
Czas trwania:
06-16.11.2022
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: Let me tell you a story: Help for Ukraine
Typ projektu: 
wymiana młodzieży
Czas trwania: 
15.11.2021 - 15.10.2022
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: 2 Art or not 2 Art
Typ projektu: 
wymiana młodzieży
Czas trwania: 
15.01.2021 - 14.05.2022
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: Work online with you(th)
Typ projektu: 
kurs szkoleniowy
Czas trwania: 
15.01.2021 – 14.04.2022
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: LARP it up
Typ projektu: 
wymiana młodzieży
Czas trwania: 
15.01.2021 – 14.12.2021
HEureka Generator: 
koordynator działań
Tavo Europa: 
partner
Tytuł projektu: V&D
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 14.09.2020 - 13.01.2022
HEureka Generator: koordynator działań
Tavo Europa: partner
Tytuł projektu: Make the lead
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 15.01.2020 - 14.12.2020
HEureka Generator: koordynator działań
Tavo Europa: partner
Tytuł projektu: Projects are not falling from the sky
Typ projektu: Seminarium
Czas trwania: 15.05.2019 - 14.11.2019
HEureka Generator: Koordynator działań
Tavo Europa: Partner
Tytuł projektu: Life in a frame
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 01.08.2018 - 31.12.2018
HEureka Generator: partner
Tavo Europa: koordynator działań
Tytuł projektu: Let Me Tell You How To Tell The Story
Typ projektu: seminarium
Czas trwania: 15.08.2018 - 14.12.2018
HEureka Generator: koordynator działań
Tavo Europa: partner