Stowarzyszenie Evolution

ad­res: George Enescu Str. No. 5, Resita, Caras-Severin County, Rumunia

e-mail: evolutionresita@yahoo.com

www: www.evolutionresita.info

Organizacja Evolution ma swoją siedzibę w mieście Resita. Celem naszego działania jest stwarzanie obywatelom możliwości edukacyjnych zwiększających szanse na rynku pracy.  Działania ze szczególnym naciskiem prowadzone są dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pracujemy z mniejszościami zamieszkującymi nasz region: Romowie, Chorwaci, Serbowie. Naszym zadaniem jest tutaj tworzenie bezpiecznego multikulturowego środowiska.

Działania Evolution nakierowane są również na pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami. Organizujemy specjalne treningi dla wolontariuszy, w trakcie których uczestnicy uczą się bycia asystentem osoby niepełnosprawnej, czy też opieki nad seniorami.

Prężnie rozwijamy współpracę międzynarodową. Mamy za sobą wiele partnerstw z wieloma organizacjami europejskimi o podobnym profilu. Sami tworzymy wymiany młodzieży i projekty specjalistyczne w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Wspólne działania
Tytuł projektu: Unfrozen spothlights: Winter theatre games training course
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 28.12.2023 - 04.01.2024
HEureka Generator: koordynator projektu
Evolution: partner
Tytuł projektu: Magiczna biblioteka
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 17-26.05.2023
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner

Tytuł projektu: Realms of Imagination
Typ projektu: międzynarodowy kurs szkoleniowy
Czas trwania: 16-24.03.2023
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner

Tytuł projektu: Become ECOnfident
Typ projektu: partnerstwo dla współpracy
Czas trwania: 09.2022 - 11.2023
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner

Tytuł projektu: 3M7O
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 21 - 29.09.2022
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner

Tytuł projektu: Key to your competences
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 10-20.07.2022
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner

Tytuł projektu: 2 Art or not 2 Art
Typ projektu: 
wymiana młodzieży
Czas trwania: 
15.01.2021 - 14.05.2022
HEureka Generator: 
koordynator działań
Evolution: 
partner
Tytuł projektu: Work online with you(th)
Typ projektu: 
kurs szkoleniowy
Czas trwania: 
15.01.2021 – 14.04.2022
HEureka Generator: 
koordynator działań
Evolution: 
partner
Tytuł projektu: V&D
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 14.09.2020 - 13.01.2022
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu:  Make the lead
Typ projektu: kurs szkoleniowy
Czas trwania: 15.01.2020 - 14.12.2020
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Let me tell you a story - Grandparents
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 15.06.2019 - 14.12.2019
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Projects are not falling from the sky
Typ projektu: seminarium
Czas trwania: 15.05.2019 - 14.11.2019
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Let me tell you how to tell the story
Typ projektu: seminarium
Czas trwania: 15.08.2018 - 14.12.2018
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Read Me
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 15.01.2019 - 14.05.2019
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Time is on our side
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 15.04.2019 - 14.09.2019
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Let me tell you a story III - Whisper of exile
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 29.09.2017 - 28.02.2018
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: Progress Generators
Typ projektu: seminarium
Czas trwania: 01.09.2017 - 31.12.2017
HEureka Generator: koordynator działań
Evolution: partner
Tytuł projektu: You too can 2
Typ projektu: projekt wielodziałaniowy
Czas trwania: 01.12.2018 - 30.06.2019
HEureka Generator: partner
Evolution: koordynator działań
Tytuł projektu: Shelf Help - The Reading Brain In The Digital Age!
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 07.04.2019 - 06.10.2019
HEureka Generator: partner
Evolution: koordynator działań
Tytuł projektu: Let me tell you a story - Visions of the past
Typ projektu: wymiana młodzieży
Czas trwania: 02.09.2018 - 01.03.2019
HEureka Generator: partner
Evolution: koordynator działań