Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Adres: ul. Ogrodowa 33, 11-130 Orneta

e-mail: sekretariat@osaet.pl

www: www.osaet.pl

Ambasadorzy ET angażowani są w działania wspierające tych nauczycieli/lokalnych liderów (m.in. jako trenerów i tutorów), którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz debiutują w zakresie projektów. Mają również możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z ciekawymi osobami, czy obozie językowym dla nauczycieli.

Większość Ambasadorów, począwszy od września 2014 roku, realizuje również autorskie projekty językowe współfinansowane przez Program English Teaching. Wszystkie projekty w różny sposób skupiają uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów lokalnych wokół jednego wspólnego celu: nauki języka angielskiego prowadzonej w ciekawych, nieszablonowych formach.

W roku 2015, z inicjatywy Ambasadorów Programu, powołane zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA ET). Do głównych celów Stowarzyszenia należą:

  • Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich;
  • wymiana informacji ważnych dla środowiska nauczycieli języka angielskiego;
  • reprezentowanie społeczności nauczycielskiej wobec innych organizacji i instytucji.
Wspólne działania
Aktywność: Wymiana młodzieży w Chorwacji
Data i miejsce: 03-11.07.2023, Ludbreg, Chorwacja
Temat: Sztuka uliczna i graffiti
Uczestnicy z organizacji partnera: 2 osoby
Aktywność: Międzynarodowe seminarium Projects are not falling from the sky
Data i miejsce: 07-13.10.2019, Zwierzyniec Polska
Temat: angażowanie młodzieży w pracę projektową
Uczestnicy z organizacji partnera: 1 osoba