SPRAWOZDANIA

REALIZOWANE PRZEZ NAS PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:

W roku 2021 stowarzyszenie HEureka Generator realizowało dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

Kurs szkoleniowy V&D, poświęcony metodom wzmacniania widoczności projektów i upowszechniania ich rezultatów (z partnerami z Chorwacji, Bułgarii, Litwy, Węgier, Rumunii, Polski). W kursie wzięły udział 22 osoby z wymienionych krajów.

Wymiana młodzieży LARP it up, podczas której główną metodą wykorzystywaną do omówienia tematu wykluczenia społecznego, były gry teatralne. Projekt realizowany był z partnerami z Litwy i Słowacji. Wzięło w nim udział 29 młodych osób, w tym młodzież z naszych partnerskich szkół, oraz 6 liderów.

W roku 2021 stowarzyszenie HEureka Generator realizowało polsko ukraińską wymianę młodzieży zatytułowaną We will manage, której tematem było codzienne funkcjonowanie młodych ludzi podczas pandemii COVID-19. Wymiana odbyła się w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaangażowanych w nią było 28 młodych uczestników z Polski i Ukrainy oraz 4 liderów z tych dwóch krajów.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE, W KTÓRYCH BYLIŚMY PARTNEREM:

Stowarzyszenie HEureka Generator było oficjalnym partnerem trzech projektów międzynarodowych, w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

Wymiana młodzieży Sexed 2: Flowers, Bees and Other Taboos (Węgry), której głównym tematem było dzielenie się wiedzą na temat seksualności człowieka oraz promowanie idei otwartości w tym zakresie. Wzięło w niej udział 37 osób z 7 krajów.

Wymiana młodzieży #WEuropeans (Węgry), związana z tematem aktywnego obywatelstwa oraz tożsamości europejskiej. Wzięło w niej udział 36 osób z 6 krajów, w tym 6 uczestników z naszej partnerskiej szkoły.

Wymiana młodzieży H.E.A.L.TH. – Health Enriches And Lightens THinking (Węgry), której tematem było zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi. Wzięło w niej udział 36 osób z 6 krajów.
5 maja 2021 roku braliśmy udział w międzynarodowym Open Space przygotowanym przez www.m-powered.eu. Celem Open Space było przedstawienie przez zaangażowane organizacje i instytucje młodzieżowe pomysłów na współpracę w ramach programu Erasmus+ z naciskiem na partnerstwa w ramach Akcji Kluczowej 2. Poza HEureką w spotkaniu udział wzięły organizacje i instytucje młodzieżowe z Włoch, Północnej Macedonii, Irlandii, Grecji, Niemiec, Turcji, Bułgarii, Gruzji i Kenii.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NAS W POLSCE:

Stowarzyszenie HEureka Generator w 2021 roku zrealizowało wizytę studyjną dla uczestników XV i XVI edycji Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, w celu podzielenia się dobrymi praktykami.

Stowarzyszenie HEureka Generator w 2021 roku w ramach partnerskiej współpracy z Domem Kultury w Kętach zorganizowało warsztaty poświęcone stosowaniu efektywnych metod edukacyjnych w pracy z grupą i tworzeniu międzynarodowych projektów młodzieżowych. W warsztatach wzięło udział 9 osób.

AKREDYTACJA ERASMUS+ W DZIEDZINIE MŁODZIEŻY:

24 Lutego 2021 roku otrzymaliśmy informację z Polskiej Agencji Narodowej programu Erasmus+ o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o akredytację w ramach programu Erasmus+, w dziedzinie „Młodzieży”. Oznacza to w praktyce stabilne finansowanie naszych działań na rzecz młodych ludzi przez najbliższych kilka lat. Numer naszej akredytacji: 2020-1-PL01-KA150-YOU-096538.

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI ZAMOJSZCZYZNY:

Restrykcje związane z pandeminą COVID-19 w drugiej połowie 2021 roku były trochę mniejsze. Dzięki temu możliwe stały się interakcje z mieszkańcami Zamojszczyzny.

3 sierpnia, w trakcie naszego kursu szkoleniowego "V&D – Visibility and dissemination" spotkaliśmy się w Zamościu z fundacją Bastion. Kurs poświęcony był wzmacnianiu widoczności działań projektowych, a fundacja Bastion jest jedną z najlepszych wizytówek naszego miasta. Uczestnicy poznali zatem nasze lokalne dobre praktyki.

Na przełomie października i listopada 2021, w trakcie wymiany młodzieży"LARP it Up" przeprowadziliśmy grę miejską, w trakcie której uczestnicy rozmawiali z Zamościanami m.in. o historii naszego miasta. Spotkaliśmy się też z wiceprezydent miasta Zamość, panią Anną Marią Antos oraz z zamojską Fundacją Bastion.

W dalszym ciągu współpracujemy z zamojskimi seniorami związanymi ze stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu oraz ze Związkiem Sybiraków – Oddział w Zamościu. W wyniku współpracy opracowaliśmy dwie kolejne lekcje żywej historii w języku polskim i angielskim, które dostępne są na administrowanej przez nas stronie lekcjezywejhistorii.pl oraz na administrowanym przez nas kanale YouTube o tej samej nazwie.

PRACE NAD ROZBUDOWĄ NIEFORMALNEJ SIECI IMAGINARY REALMS:

Na kanale YouTube sieci umieszczone zostały kolejne materiały wideo dokumentujące nasze gry teatralne. Pod koniec 2021 roku było tam dostępnych już 18 materiałów.

Na stronie www stowarzyszenia HEureka Generator rozbudowaliśmy zakładkę poświęconą sieci i grom teatralnym. Poza materiałami wideo są tam również dostępne liczne galerie zdjęć z gier.

W roku 2021 zrealizowaliśmy 4 gry teatralne w ramach działania naszej sieci:
Śpiące miasto – w sierpniu 2021
Filip uciekł z domu w październiku 2021
Stevie – w październiku 2021
Królestwo w tarapatach – w listopadzie 2021

KONTYNUACJA PRAC NAD WIDOCZNOŚCIĄ NASZEGO KLUBU DEBATANCKIEGO:

W roku 2021 zarejestrowaliśmy trzy kolejne debaty, które można obejrzeć w zakładce naszego klubu na stronie heurekagenerator.pl:

Konsumpcja alkoholu na projektach w ramach programu Erasmus+ nie powinna być dozwolona
Produkcja koszulek w celu wzmocnienia widoczności projektów młodzieżowych to strata pieniędzy
Media są główną przyczyną depresji w czasach pandemii COVID-19

KONTYNUACJA PRAC NAD WIDOCZNOŚCIĄ METODY LEKCJI ŻYWEJ HISTORII:

Umieściliśmy na stronie www lekcjezywejhistorii.pl dwie nowe lekcje:
Pani Kazimiera Jamroz – wojna w oczach dziecka
Pan Franciszek Duda – robotnicy przymusowi w III Rzeszy

KANAŁ YOUTUBE HEUREKI:

Z końcem roku 2021 na kanale youtube stowarzyszenia HEureka Generator dostępnych było 150 materiałów wideo dokumentujących nasze działania. Są to wywiady z uczestnikami projektów, zapisy debat, gier teatralnych, lekcji żywej historii, podsumowania działań. Nasz kanał w roku 2021 śledziło 125 subskrybentów.

STRONY WWW STOWARZYSZENIA HEUREKA GENERATOR:

W dalszym ciągu prowadzimy bloga informacyjnego heurekagenerator.com. Wykorzystujemy go głównie do przedstawiania statysyk i końcowych efektów realizowanych przez nas projektów.

Powstała w 2020 roku strona www stowarzyszenia HEureka Generator, znajdująca się pod adresem heurekagenerator.pl została znacznie rozbudowana. Umieściliśmy na niej m.in.: wszystkie zrealizowane do tej pory przez nas projekty i ich końcowe efekty; liczne przykłady projektów wyjazdowych, w których uczestniczyliśmy; opisy metod, które stosujemy; dane naszych wszystkich partnerów w Polsce i za granicą; archiwum wiadomości medialnych o stowarzyszeniu HEureka Generator. W dalszym ciągu pracujemy nad rozwojem strony.

NASZE PUBLIKACJE:

Wydaliśmy rozszerzoną wersję naszej publikacji będącej efektem projektu zatytułowanego Projekty nie spadają z nieba, który realizowaliśmy w 2019 roku. Poprzednia wersja w ramach projektu została przygotowana w języku angielskim. Ze względu na nową odsłonę programu Erasmus+ postanowiliśmy przetłumaczyć publikację na język polski i obie wersje wzbogacić o kolejne przydatne treści.
W ramach polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "We will manage" stworzyliśmy publikację zawierającą opis naszych działań, opinie uczestników oraz opisy uczestniczących organizacji. Zadaniem publikacji jest przybliżenie, czym jest wymiana młodzieży, tym którzy w niedalekiej przyszłości wezmą w niej udział po raz pierwszy.

ROK 2021 W MATERIALE WIDEO: ZOBACZ

REALIZOWANE PRZEZ NAS PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:

W roku 2020 stowarzyszenie HEureka Generator realizowało dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

Kurs szkoleniowy "Make the lead"  skupiający się na zagadnieniu liderstwa w projektach młodzieżowych (z partnerami z Grecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji);

Kurs szkoleniowy "V&D" poświęcony metodom wzmacniania widoczności projektów i upowszechniania ich rezultatów (z partnerami z Chorwacji, Bułgarii, Litwy, Węgier, Rumunii, Polski). Projekt zawieszony do 2021 roku z powodu pandemii COVID-19...

W projekty zaangażowanych dotychczas było bezpośrednio 30 europejskich pracowników młodzieżowych i młodzieżowych liderów (Make the lead), a kolejnych 22 zakończyło fazę przygotowawczą projektu "V&D".

W roku 2020 stowarzyszenie HEureka Generator realizowało polsko ukraińską wymianę młodzieży online zatytułowaną "I will read you", która opierała się na metodzie Żywej biblioteki. Odbywała się ona w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i zaangażowała 28 młodych uczestników z Polski i Ukrainy oraz 4 liderów z tych dwóch krajów.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE, W KTÓRYCH BYLIŚMY PARTNEREM:

Stowarzyszenie HEureka Generator było oficjalnym partnerem sześciu projektów międzynarodowych.

Wszystkie projekty naszych partnerów zagranicznych w 2020 roku zostały jednak zawieszone z powodu pandemii COVID-19. Na pewno poinformujemy was wkrótce jak będą one realizowane w roku 2021.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NAS W POLSCE:

Stowarzyszenie HEureka Generator realizowało w 2020 roku projekt w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury zatytułowany "lekcjezywejhistorii.pl".

W ramach projektu powstała strona internetowa, na której zarchiwizowaliśmy rezultaty wszystkich części międzynarodowej serii "Chodź opowiem ci historię...", umieściliśmy opis metody oraz stworzyliśmy wersje wideo lekcji żywej historii z pięcioma seniorami z Zamojszczyzny (Sybiraczką; Wołyniaczką; Partyzantką; Zamościaninem, który spędził dzieciństwo w czasie wojny; Członkinią polskiej rodziny partyzanckiej).

Powstał też kanał youtube zatytułowany "Lekcje Żywej Historii", na którym będziemy gromadzić wszystkie zrealizowane przez nas lekcje.

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI ZAMOJSZCZYZNY:

To był dla nas bardzo udany rok pod tym względem.  Seniorzy z naszego regionu opowiedzieli historie swojego życia, a  my uwieczniliśmy te spotkania w formie pisemnej i w formie materiałów wideo.

Dzięki grantowi Narodowego Centrum Kultury stworzyliśmy stronę internetową (lekcjezywejhistorii.pl), która będzie rozwijana przez najbliższe lata. Obecnie znajdują się na niej bardzo dobrze udokumentowane wywiady z sześcioma zamojskimi seniorami, a w planach mamy kolejne. Te gotowe wywiady są reklamowane przez naszych zagranicznych partnerów.

Współpraca przy wywiadach zaowocowała podpisaniem deklaracji partnerskich z organizacjami skupiającymi seniorów w naszym regionie. Jesteśmy z tego bardzo dumni, a nasza współpraca dalej się rozwija.

Mieszkańcy Zamojszczyzny (7 młodych osób i 3 dorosłych) brali też udział w naszej polsko ukraińskiej wymianie online, dzięki której w tych trudnych chwilach związanych z pandemią mogliśmy być aktywni i przyczynić się do wzmacniania tolerancji i otwartości w naszych społecznościach lokalnych.

PRACE NAD ROZBUDOWĄ NIEFORMALNEJ SIECI IMAGINARY REALMS:

W październiku 2020 stworzyliśmy i przeprowadziliśmy kolejną grę teatralną w trakcie międzynarodowego kursu szkoleniowego "Make the lead". Dzięki temu, kolejne osoby (pracownicy młodzieżowi, młodzież)  poznały reklamowaną przez nas metodę.

Pracowaliśmy również nad rozbudową kanału youtube "Imaginary realms", na którym archiwizujemy gry teatralne organizowane przez nas i przez naszych partnerów. Na koniec roku 2020 mamy tam 16 materiałów wideo.

Stworzyliśmy międzynarodową wymianę młodzieży "LARP it up" opartą na grach teatralnych. Została ona złożona w trzecim terminie 2020 w ramach Akcji Kluczowej 1, europejskiego programu Erasmus+. Wyniki naboru w grudniu 2020.

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD WIDOCZNOŚCIĄ NASZEGO KLUBU DEBATANCKIEGO:

Zedytowaliśmy i zarchwizowaliśmy wszystkie zarejestrowane do tej pory debaty. Na naszej stronie powstała specjalna zakładka z opisem metody, historią stosowania jej przez Heurekę i odnośnikami do wszystkich istniejących materiałów wideo.

KONTYNUACJA PRAC NAD WIDOCZNOŚCIĄ METODY LEKCJI ŻYWEJ HISTORII:

Na naszej stronie internetowej powstała zakładka z opisem metody i odnośnikiem do strony www lekcjezywejhistorii.pl, która gromadzi wszystkie rezultaty naszych działań z nią związanych.

Powstał również grafik realizacji kolejnych lekcji żywej historii. Przygotowaliśmy go we współpracy z naszymi lokalnymi partnerami skupiającymi zamojskich seniorów.

KANAŁ YOUTUBE HEUREKI:

Na kanale youtube HEureki sukcesywnie umieszczaliśmy materiały wideo dokumentujące wszystkie nasze działania w roku 2020. Na koniec roku na kanale dostępnych jest 109 materiałów, z których większość dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

STRONY WWW STOWARZYSZENIA HEUREKA GENERATOR:

Nasza dotychczasowa strona www znajdująca się pod adresem heurekagenerator.com przekształcona została w informacyjnego bloga.

W drugim półroczu 2020 w ciągu trzymiesięcznych prac powstała nowa strona naszej organizacji, która dostępna jest pod adresem heurekagenerator.pl.

Strona szczegółowo opisuje wszystkie nasze aktywności, metody pracy i partnerstwa. Dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

KOLEJNE PROJEKTY:

W drugiej połowie 2020 roku przygotowaliśmy wnioski projektowe, które zostały złożone w 3 terminie 2020 w ramach europejskiego programu Erasmus+. Są to: Kurs szkoleniowy - "Work online with you(th)", Seminarium kontaktowe  - "Be my partner", Wymiana młodzieży – "2 art or not 2 art", Wymiana młodzieży – "I present myself".

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Nasza wymiana młodzieży online zatytułowana "I will read you" znajdzie się w publikacji prezentującej dobre praktyki projektowe. Publikację przygotowuje Polsko Ukrańska Rada Wymiany Młodzieży.

HEureka otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie SELFIE+ organizowanym przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji. Otrzymaliśmy je za zdjęcie "Stereotypes block the world" w kategorii "Europejskie wartości w moim projekcie".

Prezes stowarzyszenia HEureka Generator, Andrzej Smyk, otrzymał nominację do nagrody EDUInspirator 2020 w kategorii "Edukacja pozaformalna młodzieży". Ogólnopolski konkurs przygotowywany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

ROK 2020 W MATERIALE WIDEO: ZOBACZ

Zmiana statutu organizacji:

W roku 2019 weszły w życie zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej naszej organizacji.

Zmia­ny zo­stały uchwa­lo­ne w trak­cie wal­ne­go ze­bra­nia członków w dniu 12 li­sto­pa­da 2018. Sąd Re­jo­no­wy Lu­blin-Wschód w Lu­bli­nie do­ko­nał odpowiedniego wpi­su do Re­je­stru Sto­wa­rzy­szeń w dniu 17.01.2019.

Realizowane przez nas działania międzynarodowe:

W roku 2019 Stowarzyszenie HEureka Generator re­ali­zo­wało pięć pro­jektów między­na­ro­do­wych w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+, Ak­cja Klu­czo­wa 1, sek­tor "Młodzież". Były to:

Wy­mia­na młodzieży "Talk, talk" opar­ta na me­to­dach de­ba­tanc­kich (z part­ne­ra­mi z Czech, Węgier i Łotwy).

Wy­mia­na młodzieży "Read me" opar­ta na me­to­dzie Hu­man Li­bra­ry (z part­ne­ra­mi z Czech, Węgier i Łotwy).

Wy­mia­na młodzieży "Time is on our side", której głównym te­ma­tem było zarządza­nie cza­sem (z part­ne­ra­mi z Cy­pru, Czech, Łotwy, Ru­mu­nii i Węgier).

Se­mi­na­rium wy­mia­ny doświad­czeń "Pro­jects are not fal­ling from the sky" poświęcone omówieniu prawidłowej realizacji projektów młodzieżowych w Europie (z part­ne­ra­mi z Ru­mu­nii, Słowa­cji, Północ­nej Ma­ce­do­nii, Es­to­nii, Li­twy, Cy­pru, Es­to­nii, Chor­wa­cji i Pol­ski).

Wy­mia­na młodzieży "Let me tell you a sto­ry - Grand­pa­rents" opar­ta na me­to­dzie lek­cji żywej hi­sto­rii (z part­ne­ra­mi z Gre­cji, Węgier, Ru­mu­nii i Słowa­cji).

W projekty zaangażowanych było 30 młodych osób oraz liderów młodzieżowych (wolontariusze HEureki, młodzież z naszych partnerskich szkół)

Działania międzynarodowe, w których nasza organizacja była partnerem:

W roku 2019 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem w 10 między­na­ro­do­wych pro­jek­tach w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+, Ak­cja Klu­czo­wa 1, sek­tor "Młodzież". Były to:

2 kur­sy szko­le­nio­we, w których udział wzięło 4 pra­cow­ników młodzieżowych związa­nych z HEu­reką.

1 se­mi­na­rium, w którym udział wzięły 2 oso­by związane z HEu­reką.

i 7 wy­mian młodzieży, w których udział wzięło 40 młodych osób z na­sze­go re­gio­nu wraz z li­de­ra­mi.

Pro­jek­ty były re­ali­zo­wa­ne z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Ru­mu­nii (3), Węgier (2), Cy­pru (1), Chor­wa­cji (1), Łotwy (3).

Dołączenie do polskiej sieci Żywych bibliotek:

W dniach 22-24.11.2019 uczestniczyliśmy w II Forum Żywych Bibliotek we Wrocławiu. W jego trakcie organizatorzy Żywych Bibliotek dyskutowali o tym jak implementować metodę w szkołach, jak współpracować z biznesem. Planowaliśmy też działania sieci Żywa Biblioteka Polska.

Nasz udział w fo­rum zde­cy­do­wa­nie roz­bu­dował na­sze pla­ny or­ga­ni­za­cji Żywych Bi­blio­tek w na­szych part­ner­skich szkołach.

Współpraca z mieszkańcami Zamojszczyzny:

Włączyliśmy miesz­kańców na­sze­go mia­sta we wszyst­kie or­ga­ni­zo­wa­ne przez nas działania. Za­moj­scy se­nio­rzy są bo­ha­te­ra­mi wy­da­nych przez nas książek hi­sto­rycz­nych, młodzież z za­moj­skich szkół re­kla­mu­je nasz re­gion i jego tra­dy­cje w trak­cie swo­ich udziałów w pro­jek­tach między­na­ro­do­wych, pra­cow­ni­cy or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych i na­uczy­cie­le za­moj­skich szkół uczest­niczą w kur­sach szko­le­nio­wych, se­mi­na­riach i wy­mia­nach młodzieży w Pol­sce i za gra­nicą.

W roku 2019 re­ali­zo­wa­liśmy 5 pro­jektów między­na­ro­do­wych, dzięki którym Zamość od­wie­dziło po­nad 150 osób z Węgier, Łotwy, Czech, Słowa­cji, Cy­pru, Gre­cji, Ru­mu­nii, Es­to­nii, Li­twy, Chor­wa­cji, Włoch i Taj­wa­nu.

Po­nad 70 miesz­kańców na­sze­go re­gio­nu wzięło udział w między­na­ro­do­wych wy­mia­nach młodzieży i szko­le­niach dla pra­cow­ników młodzieżowych, które od­by­wały się w Ru­mu­nii, na Cy­prze, na Łotwie, na Węgrzech i w Chor­wa­cji.

Cie­szy­my się, że już trze­ci rok możemy dokładać własną ce­giełkę do działań wszyst­kich tych, którzy wzmac­niają wi­docz­ność na­sze­go mia­sta i oko­lic na ma­pie Eu­ro­py i Świa­ta.

Prace nad rozbudową nieformalnej sieci IMAGINARY REALMS

Sieć miłośników gier teatralnych, którą administrujemy od 2016 roku nie była dostosowana do obecnych standardów widoczności online. W roku 2019 rozpoczęliśmy prace związane ze stworzeniem kanału youtube, który będzie dokumentował projekty, inicjatywy i działania, w których członkowie sieci stosowali tą metodę.

KANAŁ YOUTUBE

Nakreślony przez członków HEureki plan zakłada również powstanie nowej strony internetowej poświęconej sieci i samej metodzie.

W działaniach bezpośrednio uczestniczy 3 członków HEureki

Rozpoczęcie prac nad widocznością międzynarodowego klubu debatanckiego

Decyzją członków stowarzyszenia HEureka Generator postanowiliśmy usystematyzować nasze działania związane ze stosowaniem metod debatanckich w naszych inicjatywach lokalnych i międzynarodowych. W roku 2019 zostały przygotowane materiały dotyczące naszych 4letnich działań związanych ze stosowaniem metody oraz został przygotowany projekt strony internetowej i kanału youtube, które będą naszymi narzędziami przy kolejnych projektach opartych na debatowaniu.

Zadaniem zarządza 2 członków HEureki 

Rozpoczęcie prac nad widocznością metody lekcji żywej historii

Decyzją członków stowarzyszenia HEureka Generator postanowiliśmy usystematyzować nasze działania związane ze stosowaniem metody lekcji żywej historii w naszych inicjatywach lokalnych i międzynarodowych. W roku 2019 zostały przygotowane materiały dotyczące wieloletnich działań HEureki i innych organizacji europejskich związanych ze stosowaniem metody oraz został przygotowany projekt strony internetowej i kanału youtube, które będą naszymi narzędziami przy kolejnych projektach opartych na tej metodzie.

Zadaniem zarządza 2 członków HEureki

Kanał Youtube HEureki:

Nasz kanał rozwija się w szybkim tempie i w dalszym ciągu jest naszym ważnym narzędziem pracy, które buduje zaufanie do naszej organizacji i stwarza liczne możliwości prezentowania tematów ważnych dla nas i dla młodzieży.

Na kanale dostępnych jest obecnie 79 materiałów. Większość dostępna jest w wersjach językowych PL i ENG.

KANAŁ YOUTUBE

Współpraca ze szkołami partnerskimi:

W dalszym ciągu rozwijamy współpracę z naszymi szkołami partnerskimi, które w ciągu roku otrzymywały od nas propozycję współpracy (udział w projektach międzynarodowych i lokalnych, wizyty edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli).

Nasi aktywni partnerzy to:

-Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

-II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

-I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

-Szkoła podstawowa im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Współpraca międzynarodowa:

Realizacja projektów międzynarodowych pozwoliła nam zarówno na pogłębienie współpracy z dotychczasowymi partnerami jaki i rozpoczęcie nowych partnerstw. Na zakończenie roku 2019 mamy 16 partnerów zagranicznych z którymi wspieramy się w codziennej pracy i wspólnie realizujemy pomysły zgodne z misjami naszych organizacji.

ROK 2019 W MATERIALE WIDEO: ZOBACZ

 

Realizowane przez nas działania międzynarodowe:

W roku 2018 Stowarzyszenie HEureka Generator re­ali­zo­wa­ło trzy pro­jek­ty między­na­ro­do­we w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

Wy­mia­na młodzieży "Let me tell you a sto­ry - Whi­sper of exi­le" opar­ta na me­to­dzie lek­cji żywej hi­sto­rii (z part­ne­ra­mi z Węgier, Cy­pru, Czech, Ru­mu­nii).

Se­mi­na­rium wy­mia­ny doświad­czeń "Let me tell you how to tell the sto­ry" przy­go­to­wa­ne z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Pol­ski, Czech, Ru­mu­nii, Cy­pru, Węgier, Li­twy, Łotwy i Ma­ce­do­nii.

Wy­mia­na młodzieży "Talk, Talk" ba­zująca na me­to­dzie de­bat oks­fordz­kich przy­go­to­wa­na z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Węgier, Łotwy i Czech.

W projekty zaangażowanych było 18 młodych osób, liderzy młodzieżowi i koordynatorzy projektów związani z Heureką.

Zrealizowaliśmy projekt międzynarodowy w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zatytułowany "Let’s Debate". W projekt zaangażowanych było 14 młodych osób związanych z Heureką, 2 liderów młodzieżowych, koordynator i stali wolontariusze naszej organizacji.

Działania międzynarodowe, w których nasza organizacja była partnerem:

W roku 2018 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem w 16 między­na­ro­do­wych pro­jek­tach w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież" Były to:

3 kur­sy szko­le­nio­we, w których udział brało 7 osób pra­cujących na co­dzień z młodzieżą.

11 wy­mian młodzieży, w których udział brało 70 młodych lu­dzi z re­gio­nu Lu­belsz­czy­zny.

Pro­jek­ty re­ali­zo­wa­ne były z na­szy­mi doświad­czo­ny­mi, spraw­dzo­ny­mi part­ne­ra­mi z Węgier (5), Łotwy (3), Czech (2), Ru­mu­nii (2), Cy­pru (1) i Li­twy (1).

Współpraca z mieszkańcami Zamojszczyzny:

Włączyliśmy miesz­kańców Zamościa, Krasnegostawu, Zwierzyńca, Małochwieja Dużego, Rokitna we wszyst­kie or­ga­ni­zo­wa­ne przez nas działania.

Zamojscy Sybiracy byli bohaterami naszego projektu międzynarodowego.

Członkowie HEureki wolontarystycznie zaangażowali się w koordynacje 14 projektów wyjazdowych, dzięki czemu nasza społeczność lokalna otrzymała liczne szanse rozwoju na wysokim poziomie.

W roku 2019 re­ali­zo­wa­liśmy 5 pro­jektów między­na­ro­do­wych, dzięki którym Zamość od­wie­dziło 60 osób z Węgier, Cypru, Czech, Rumunii, Litwy, Łotwy i  Północnej Macedonii.

Współpraca ze szkołami w naszym regionie:

W ciągu całego roku rozpoczęliśmy bądź pogłębiliśmy współpracę ze szkołami w naszym regionie, co miało bardzo duży wpływ na zasięg i jakość działań HEureki. Z naszymi partnerskimi szkołami mamy podpisane deklaracje współpracy. Są to:

Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie

Szkoła podstawowa im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

W ramach współpracy zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczące metod edukacji pozaformalnej, wdrażaliśmy w szkołach promowane przez nas metody: lekcje żywej historii, debaty oksfordzkie, gry teatralne, human library. Młodzież ze wszystkich szkół partnerskich miała zagwarantowane liczne interakcje z rówieśnikami z całej Europy dzięki realizowanym przez nas projektom.

Kanał Youtube HEureki:

Rozwinęliśmy kanał youtube HEureki, który powstał w listopadzie 2017 roku. Obecnie kanał jest bardzo ważnym narzędziem w naszych działaniach. Informuje o naszych sukcesach, buduje zaufanie, daje młodzieży szansę wypowiedzi na ważne dla niej tematy, edukuje. Na kanale przez cały rok zamieściliśmy 28 materiałów. Większość dostępna jest w wersjach językowych PL i ENG.

Nagrody i wyróżnienia:

Realizowany przez nas w 2017 roku projekt "Keep talking" w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży został nominowany do nagrody EduInspiracje 2018 w konkursie Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Prezes HEureki, pan Andrzej Smyk, został nominowany do nagrody EduInspirator 2018 w konkursie Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Realizowane przez nas działania międzynarodowe:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator re­ali­zo­wało sa­mo­dziel­nie dwa pro­jek­ty między­na­ro­do­we w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

1 se­mi­na­rium wy­mia­ny doświad­czeń poświęcone rozwojowi młodych europejskich organizacji pozarządowych, w którym udział brało 17 pra­cow­ników or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych (Pol­ska, Chor­wa­cja, Ru­mu­nia, Cze­chy, Słowa­cja, Węgry, Cypr)

1 wy­mia­na młodzieży, w której udział brało 31 uczest­ników w wie­ku 16-30 lat wraz z li­de­ra­mi (Pol­ska, Cze­chy, Ru­mu­nia, Węgry, Cypr). Ten pro­jekt roz­począł się w 2017 roku, za­mknięty zo­stał 28.02.2018.

Nasze partnerstwa lokalne w projektach międzynarodowych:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem lo­kal­nym dwóch pro­jektów między­na­ro­do­wych w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież" realizowanych przez lubelską Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Były to:

2 se­mi­na­ria, w których udział wzięło ogółem 44 pra­cow­ników młodzieżowych (z cze­go 5 z HEu­re­ki). Seminaria poświęcone były rozwojowi partnerstw międzynarodowych oraz wymianie narzędzi edukacji pozaformalnej.

Do naszych zadań należało przygotowanie wizyt studyjnych

Działania międzynarodowe, w których nasza organizacja była partnerem:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było part­ne­rem 12 między­na­ro­do­wych pro­jektów w ra­mach pro­gra­mu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

6 wy­mian młodzieży, w których udział wzięło ogółem 36 uczest­ników w wie­ku 16-30 lat wraz z li­de­ra­mi.

6 kursów szko­le­nio­wych, w których udział wzięło ogółem 16 osób pra­cujących na co dzień z młodzieżą.

Pro­jek­ty re­ali­zo­wa­ne były z na­szy­mi spraw­dzo­ny­mi, doświad­czo­ny­mi part­ne­ra­mi z Czech (3), Węgier (2), Ru­mu­nii (1), Włoch (2), Chor­wa­cji (1) i Li­twy (1).

Działania regionalne:

20 stycznia 2017 Członkinie HEureki, Katarzyna Kurowska i Justyna Golecka we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kultury w Suchowoli przygotowały i przeprowadziły warsztaty cyrkowe dla dzieci z klas 1-3 i 4-6. Było to na­sze ko­lej­ne działanie, po warsz­ta­tach świątecz­nych w Ro­kit­nie, na­kie­ro­wa­ne na ak­ty­wi­zację dzie­ci i młodzieży z mniej­szych miej­sco­wości na­sze­go re­gio­nu.

Wspólnie z na­szym lo­kal­nym part­ne­rem – Filią Lu­bar­tow­skiej Bi­blio­te­ki Gmin­nej w Rokitnie 16 grudnia przeprowadziliśmy świąteczne warsztaty cyrkowe dla dzie­ci i młodzieży. Odbyły się one w Fi­lii Lu­bar­tow­skiej Bi­blio­te­ki Gmin­nej). Warsz­ta­ty po­pro­wa­dziła członkini na­szej or­ga­ni­za­cji, Ka­tarzyna Ku­row­ska, spe­cja­li­sta tech­nik cyr­ko­wych w edu­ka­cji. Była to już druga edycja warsztatów świątecznych w Rokitnie.

HEureka była oficjalnym partnerem strategicznym konferencji informatycznej CHECK IT organizowanej przez LUBELSKA WYŻYNA IT. Wydarzenie odbyło się 15 marca 2017 roku w budynku TARGÓW LUBLIN S.A. przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie. Nasz wkład to prowadzenie warsztatów, których celem był trening kreatywnego myślenia, współpracy w grupie oraz nauka żonglowania dla polepszenia współpracy półkul mózgowych. Z odwiedzającymi nas przez cały dzień grupami działaliśmy metodami edukacji pozaformalnej.

Rekrutacja wolontariuszy:

Członkowie i zarząd HEureki stworzyli system naboru wolontariuszy do naszej organizacji. Dzięki stworzonemu systemowi jesteśmy wstanie efektywnie współpracować z młodzieżą trafnie zaspokajając potrzeby zarówno młodych ludzi jak i organizacji.

Opracowanie i wydanie ulotki:

Nasze Stowarzyszenie jest administratorem nieformalnej międzynarodowej sieci miłośników Gier Teatralnych Rozgrywanych na Żywo (LARP) Imaginary Realms. Reklamujemy LARPy jako metodę edukacji pozaformalnej w projektach, które tworzymy. W roku 2017 zredagowaliśmy ulotkę poświęconą metodzie, która pomaga nam obecnie w trakcie warsztatów przygotowujących do gry oraz w reklamie metody na kursach szkoleniowych i seminariach.

Kanał Youtube HEureki:

Pod koniec 2017 roku otworzyliśmy kanał youtube HEureki. Do końca grudnia znalazły się na nim 3 materiały filmowe dokumentujące seminarium "The Best of Us", wymianę młodzieży "Keep Talking" i seminarium "Progress Generators". Prace nad rozwojem kanału trwają.

Zebranie założycielskie:

 

8 lipca 2016 roku w Zamościu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia HEureka Generator. W zebraniu udział wzięło 8 osób. Obrady otworzył Andrzej Smyk przedstawiając proponowany porządek obrad. Przewodniczącą zebrania wybrano Katarzynę Kurowską, a protokolantem Ewę Kostrubiec.

W trakcie spotkania ustalono ostateczną treść statutu, która w jawnym głoso­waniu została przyjęta jednogłośnie.

Do składu Zarządu na kadencję 2016/​2017 wybrano: Andrzej Smyk (Prezes Zarządu), Alicja Nowogrodzka (Wice­prezes Zarządu), Karolina Szczepanik (Członek Zarządu).

Do składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016/​2017 wybrano: Ewę Kostrubiec (Przewodniczący Komisji) i Krystynę Mazurek (Członek Komisji).

Po dokonaniu poprawek w dokumentach nasza organizacja została ostatecznie wpisana do rejestru stowarzyszeń 03.11.2016.

Warsztaty i inicjatywy regionalne:

Warsztaty świąteczne dla dzieci przeprowadziliśmy w Rokitnie k. Lubartowa. Trzy­go­dzin­ne warsz­ta­ty od­by­ły się 12 i 26 li­sto­pa­da oraz 3 grud­nia 2016, tak aby stwo­rzo­ne przez dzie­ci ozdo­by mogły być wy­sta­wio­ne w Urzędzie Gmi­ny Lu­bartów na okres świątecz­ny. Pierw­sza część warsz­tatów, która miała miej­sce 12.11 w Bi­blio­te­ce w Ro­kit­nie, zgro­ma­dziła kil­ka­naścio­ro dzie­ci. Niektóre przyszły ra­zem z ma­ma­mi, które były równie moc­no jak ich po­cie­chy za­an­gażowa­ne w warsz­ta­ty. Po­mysłodawcą warsz­tatów była członkini HEu­re­ki, Ka­ro­li­na Szcze­pa­nik, która ko­or­dy­no­wała wszyst­kie działania związane z tą ini­cja­tywą.

Stowarzyszenie HEureka Generator przygotowało paczki świąteczne, które w Zamościu zostały przekazane rodzinom, które takowych paczuszek potrzebowały. Inicjatywa została przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Salvete z Zamościa.

HEureka Generator administratorem nieformalnej międzynarodowej sieci IMAGINARY REALMS

Na początku grudnia HEureka przejęła odpowiedzialność administrowania działań sieci, która działa od 2010 roku i skupia ponad 30 europejskich organizacji pozarządowych. Do naszych zadań należy:

-podtrzymywanie kontaktów między członkami sieci

-pozyskiwanie nowych członków

-tworzenie projektów i inicjatyw opartych na LARPach

-Praca nad dopasowywaniem metody do różnych profilowo grup

-Reklama LARPów jako efektywnej metody edukacji pozaformalnej