Akcja 2 w programie Erasmus+ poświęcona jest współpracy organizacji i instytucji. W jej ramach realizowane są wspólne projekty organizacji i instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną młodzieży. Dzięki nim zaangażowane organizacje mogą podnosić jakość i znaczenie swoich działań, rozwijać i umacniać współpracę z partnerami, podnosić zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei.
Become ECOnfident

Become ECOnfident

Wings of Imagination – Theater games for everyone

Wings of Imagination – Theater games for everyone

Bridging Generations: Strengthening Community Bonds

Bridging Generations: Strengthening Community Bonds

FutureS Youth – Inclusion for Sustainability

FutureS Youth – Inclusion for Sustainability

Small Actions – Big Impacts

Small Actions – Big Impacts