Akcja 2 w programie Erasmus+ poświęcona jest współpracy organizacji i instytucji. W jej ramach realizowane są wspólne projekty organizacji i instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną młodzieży. Dzięki nim zaangażowane organizacje mogą podnosić jakość i znaczenie swoich działań, rozwijać i umacniać współpracę z partnerami, podnosić zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei.
Become ECOnfident

Become ECOnfident