Publikacja z naszego projektu już dostępna

Image
Publikacja z naszej polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej "We will manage" jest już gotowa.

Znajdziecie w niej opis naszych działań, opinie uczestników oraz opisy uczestniczących organizacji.

Publikacja jest dostępna do ściągnięcia na stronie internetowej projektu. Mamy na­dzieję, że przy­bliży wam ona struk­turę tego, czym jest wy­mia­na młodzieży tym, którzy w nie­da­le­kiej przyszłości chcieliby sami spróbować przeżyć międzynarodową edu­ka­cyjną przy­godę.