12.10-18.10.2020 "Make the lead"

Dzięki kursowi szkoleniowemu przygotujemy w stosunkowo krótkim czasie dużą grupę ludzi do pełnienia funkcji lidera grupy na międzynarodowych wymianach młodzieży. Wzmocni to możliwości naszych organizacji związane z efektywnym przygotowaniem grup do udziału w wymianach oraz sprawi, że wiele problemów związanych z wymianami zniknie lub będzie rozwiązywanych przez dobrze przygotowanych liderów.

Zapewnimy też rozwój umiejętności i podniesiemy kwalifikacje osób, które postanowiły podjąć kolejny krok w rozwoju swoich umiejętności związanych z aktywnym uczestnictwem w projektach międzynarodowych.

Projekt umożliwi też wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami w zakresie przygotowywania liderów do projektów młodzieżowych i ich wpływu na końcowe rezultaty projektów.

Organizator: Stowarzyszenie HEureka Generator

Data działania: 12-18.10.2020

Miejsce: Motycz Leśny k. Lublina, Polska

Partnerzy: Grecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Polska

Liczba uczestników: 30

Wiek uczestników: 18-30 lat

Materiał wideo z zapowiedzią pierwszej wersji naszego kursu szkoleniowego, który pierwotnie miał odbyć się w marcu. Niestety ze względu na pandemię musieliśmy działania zawiesić aż do października.

WIDEO NA YOUTUBE