Klub debatancki

Pewność siebie, rozbudowanie zdolności retorycznych, swobodne  wypowiadanie się przed kamerą, wzmacnianie zdolności posługiwania się językiem polskim i językami obcymi... To wszystko młodym ludziom mogą zapewnić debatanckie warsztaty i udział w samych debatach. To wystarczające argumenty za tym by debaty towarzyszyły edukacyjnej przygodzie młodych ludzi już od wczesnych lat rozwoju. Stylów debatowania jest wiele, a zatem i możliwości jest dużo. 

Nasze stowarzyszenie debatanckie przygody rozpoczęło od organizacji debat oksfordzkich w trakcie różnych lokalnych i międzynarodowych eventów. Bez względu na to jaki był główny temat naszego danego działania zawsze znalazła się chwila by w podniosłej, oficjalnej atmosferze wymienić się argumentami w tematach ważnych dla młodzieży.

Z każdą kolejną aktywnością staraliśmy się przerabiać strukturę debat tak by były jak najbardziej dopasowane do potrzeb danej grupy (wiek uczestników, zaawansowanie językowe, dotychczasowe doświadczenie...).

W końcu zaczęliśmy budować całe projekty młodzieżowe na fundamentach debatanckich, co pozwoliło nam ostatecznie stworzyć nasz debatancki klub.

Jego zamierzeniem jest realizacja przez członków i wolontariuszy stowarzyszenia kilkuletniego planu działań, który pozwoli na stałe wpisać młodzieżowe debaty w różnych odsłonach w edukacyjny krajobraz Lubelszczyzny.

Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Let’s Debate’. Teza debaty: ‘Osoby dołączające do organizacji pozarządowych kierują się prywatnymi korzyściami’. Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu. Wideo opisuje zasady debaty oraz jest streszczeniem każdej z rund.

WIDEO NA YOUTUBE


Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Let’s Debate’. Teza debaty: ‘W niedalekiej przyszłości świat będzie monokulturą’. Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu. Wideo opisuje zasady debaty oraz jest streszczeniem każdej z rund.

WIDEO NA YOUTUBE


Debata odbyła się w trakcie polsko ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Let’s Debate’. Teza debaty: ‘W przyszłości roboty będą miały te same prawa co ludzie’. Uczestnikami byli polscy i ukraińscy uczestnicy projektu. Wideo opisuje zasady debaty oraz jest streszczeniem każdej z rund.

WIDEO NA YOUTUBE


Debata odbyła się w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Talk, talk’. Teza debaty: ‘Wszyscy powinniśmy żyć wedle zasady „zero-waste”’. Uczestnikami byli polscy, łotewscy, węgierscy i czescy uczestnicy projektu. Wideo jest streszczeniem każdej z rund tej debaty.

WIDEO NA YOUTUBE


Debata odbyła się w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Talk, talk’. Teza debaty: ‘Posiadanie dzieci jest naszym obowiązkiem’. Uczestnikami byli polscy, łotewscy, węgierscy i czescy uczestnicy projektu. Wideo jest streszczeniem każdej z rund tej debaty.

WIDEO NA YOUTUBE


Debata odbyła się w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Talk, talk’. Teza debaty: ‘Uczniowie powinni nosić mundurki’. Uczestnikami byli polscy, łotewscy, węgierscy i czescy uczestnicy projektu. Wideo jest streszczeniem każdej z rund tej debaty.

WIDEO NA YOUTUBE

Nasze metody

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

KLUB DEBATANCKI

KLUB DEBATANCKI

GRY TEATRALNE

GRY TEATRALNE

ŻYWA BIBLIOTEKA

ŻYWA BIBLIOTEKA

Webinary i publikacje

WEBINARY

WEBINARY

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE