GRA "ZAMEK BLACK HILL" - LUTY 2022

Gra teatralna była jednym z punktów kursu szkoleniowego Work online with you(th). Wzięli w niej udział pracownicy młodzieżowi z 10 europejskich organizacji pozarządowych, z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Słowacji, Rumunii oraz Węgier.