W wymianie młodzieży zatytułowanej "Switch On Active Mode" udział wzięła młodzież z Polski, Litwy i Słowacji. Zajęcia w trakcie wymiany oparte były na sprawdzonych metodach edukacji pozaformalnej, którymi stowarzyszenie HEureka Generator z Zamościa pracuje od 2016 roku. Uczestnicy w pierwszej fazie wymiany integrowali się i brali udział w zajęciach team buildingu. Następnie mieli możliwość praktycznie ćwiczyć język angielski uczestnicząc w debatach młodzieżowych, grze teatralnej i spotkaniach ze społecznością lokalną naszego regionu. Poznaliśmy również tradycyjne receptury kulinarne naszych regionów w trakcie warsztatów kulinarnych przygotowanych przez samych uczestników. Każdy uczestnik biorący udział w wymianie młodzieży otrzymał certyfikat Youthpass.


Miejsce i data: Motycz Leśny k. Lublina, 06-16.11.2022

Nr projektu: 2021-1-PL01-KA151-YOU-000019792

Partnerzy projektu:

Tavo Europa (Litwa)
For YOUth (Słowacja)

Instastory z wymiany
Image

Materiały wideo

Początek wymiany młodzieży
Wycieczka edukacyjna - Zamość
Wycieczka edukacyjna - Krasnystaw
Gra teatralna
Nasze debaty
Warsztaty kulinarne
Nasza wymiana

Galeria

Image

Wyniki ewaluacji

Image

Media o projekcie

Image