Wymiana młodzieży "Klucz do twoich kompetencji" odbyła się w dniach 10-20.07.2022 w Motyczu Leśnym k. Lublina. Wzięło w niej udział dziesięciu młodych ludzi z Polski (stowarzyszenie HEureka Generator) i dziesięciu młodych ludzi z Rumunii (stowarzyszenie Evolution), wraz z dwoma doświadczonymi liderami z każdego kraju. Spotkali się oni aby wymienić się doświadczeniami, uczestniczyć w warsztatach tematycznych, wspólnie uczyć się i bawić.
Wymiana młodzieży skupiała się na rozwijaniu ośmiu kluczowych kompetencji. Poprzez udział w projekcie młodzież miała okazję rozwinąć kompetencje społeczne, cyfrowe, językowe oraz wiele innych.

W trakcie wymiany uczestnicy byli odpowiedzialni za koordynację 12 inicjatyw, takich jak stworzenie bloga z projektu, przeprowadzenie zajęć dla całej grupy, organizację talent show czy też meczu piłki nożnej. Uczestnicy wzięli też udział w akcji rozdawania publikacji "Chodź opowiem ci historię – Pomoc dla Ukrainy" mieszkańcom Zamościa.

Miejsce i data: Motycz Leśny k. Lublina, 10-20.07.2022

Nr projektu: 2021-1-PL01-KA151-YOU-000019792

Partner projektu:

Evolution (Rumunia)

Materiały wideo

Początek wymiany młodzieży
Wycieczki edukacyjne
Wypowiedzi uczestników
Zapowiedź gry teatralnej
Gra teatralna

Galeria

Image

Wyniki ewaluacji