Stowarzyszenie HEureka Generator z Zamościa i słowacka organizacja Center for Youth and Development z Koszyc połączyły siły, by zaprezentować i rozwinąć Metodologię Debatowania jako ważne narzędzie w pracy z młodzieżą w Unii Europejskiej. Projekt Small Actions – Big Impacts ma na celu zwiększenie kluczowych kompetencji młodych ludzi z Polski i Słowacji.

Przez 15 miesięcy działania w Koszycach i Zamościu będziemy rozwijać umiejętności debatowania, krytycznego myślenia i aktywnego uczestnictwa społecznego. Odkryjemy nowe horyzonty podczas dwóch wizyt studyjnych dla uczestników z obu krajów UE. Weźmiemy aktywny udział w 30 lokalnych aktywnościach organizowanych co miesiąc w Polsce i na Słowacji, ucząc się w praktyce jak angażować młodzież w życie społeczności lokalnych. Podczas naszej kampanii informacyjnej w obu krajach UE, nasze społeczności lokalne dowiedzą się więcej o projekcie i jego rezultatach oraz jak można być częścią tej efektywnej i atrakcyjnej pracy z młodzieżą.

Stworzymy przewodnik metodyczny, który zawierać będzie cenne wskazówki i narzędzia dotyczące debatowania i pracy z młodzieżą. Przewodnik zostanie wydany w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej. Wesprzemy budowę partnerskich relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce i na Słowacji, tworząc trwałą sieć współpracy w regionie. Wzmocnimy młodych liderów i będziemy współtworzyć bardziej włączające społeczności europejskie.

Zapraszamy do śledzenia nowości w zakładce projektu na naszej stronie internetowej w najbliższych miesiącach. Będziemy tu umieszczać informacje o bieżących pracach. Wniosek projektowy składamy w terminie 5 marca 2024 i czekamy na ocenę naszej propozycji przez słowacką Agencję Narodową programu Erasmus+.


KOORDYNATOR PROJEKTU:

Center for Youth and Development


POLSKI PARTNER PROJEKTU:

HEureka Generator