Progress generators

"Progress Generators" to międzynarodowe seminarium z elementami wizyty studyjnej. Projekt został stworzony przez europejskie organizacje pozarządowe, które chciały wymienić się doświadczeniami związanymi z tworzeniem i działaniem organizacji pozarządowej na wielu poziomach. Seminarium pozwoliło wszystkim biorącym udział wzmocnić swoje organizacje, dzięki czemu teraz realizujemy swoje misje profesjonalnie i efektywnie.

Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijająca się organizacją, która działa lokalnie jak też międzynarodowo – mówi Justyna Golecka, członek HEureki. Seminarium stwarza nam możliwość wymiany doświadczeń z innymi organizacjami, których cele działania w dużej mierze podobne są do naszych. Warsztaty dzięki którym dowiadujemy się jak przezwyciężać trudności, budować zespół, pracować z wolontariuszami i innymi instytucjami są źródłem cennych informacji, które w efektywny sposób przyczyniają sie do rozwoju naszego stowarzyszenia.

W trakcie seminarium udaliśmy się m.in. do Zamościa, gdzie odbyła się wizyta studyjna. Spotkaliśmy się w Stowarzyszeniu Salvete, gdzie zamojskie organizacje pozarządowe zaprezentowały naszym gościom jak pracują w zakresie tematów omawianych przez nas na seminarium. Porównaliśmy wspólnie nasze lokalne doświadczenia z innymi krajami Unii Europejskiej.

Współpracujemy z wieloma europejskimi partnerami, którzy są w bardzo różnych stadiach rozwoju – zaznacza Andrzej Smyk, prezes Stowarzyenia HEureka Generator. Są to zarówno nieformalne grupy młodzieży, młode organizacje z pierwszymi sukcesami, jak też doświadczone NGOsy z długą historią. Udało nam się doprowadzić do tego spotkania, które naszym zdaniem zdecydowanie wpłynie na rozwój naszych organizacji przez następne lata.

Organizacje partnerskie projektu wspólnie pracowały i wymieniały się doświadczeniami od 5 do 9 grudnia.

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież", Mobilność pracowników młodzieżowych.

Materiał wideo prezentuje przebieg naszego seminarium wymiany doświadczeń "Progress Generators". Zobaczycie tutaj fragmenty naszych spotkań w Motyczu Leśnym k. Lublina oraz wizytę studyjną w Zamościu.

WIDEO NA YOUTUBE

W trakcie seminarium odwiedziliśmy II LO im. Norwida w Krasnymstawie. W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji partnerskich rozmawiali z młodzieżą o tym czym jest międzynarodowy projekt młodzieżowy, jak być aktywnym społecznie i jak można zaangażować się w organizacji pozarządowej.

WODEO NA YOUTUBE