Apel Dzieci Zamojszczyzny

24 lipca 2023 spotkaliśmy się w Zamościu z panem Lucjanem Gnypem, emerytowanym nauczycielem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dzieci Zamojszczyzny, członkiem honorowym Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, współautorem apelu Dzieci Zamojszczyzny stworzonego w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

W trakcie spotkania młodzież reprezentująca zamojskie stowarzyszenie Heureka Generator i ukraińską organizację Development and Initiative z Dnipro zapoznała się z tragicznymi losami Dzieci Zamojszczyzny. Te ofiary, które przetrwały, uznały, że nie mogą być obojętne na tragedię ukraińskich dzieci, które wywożone są do Rosji z terenów objętych walkami od początku wojny.
Pan Lucjan odczytał uczestnikom spotkania treść apelu Dzieci Zamojszczyzny. Zapraszamy by wszyscy zapoznali się z treścią apelu.

Dziękujemy ZGL Zamość za udostępnienie sali na nasze spotkanie.