SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

Adres: ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw

e-mail: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl

www: www.1lo.krasnystaw.pl

Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Siedziba Liceum mieści się przy ulicy Piłsudskiego 50 w Krasnymstawie. Organem prowadzącym Liceum jest Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

Współpracę ze szkołą rozpoczęliśmy dzięki przychylności dyrekcji i zaangażowaniu w nasze działania nauczycieli szkoły: Pani Beaty Ortyl i Pani Moniki Kwiecień.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

Adres: ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw

e-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

www: www.norwidkrasnystaw.pl

Szkoła nosi nazwę: II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Okrzei 5 w Krasnymstawie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krasnostawski.

Współpracę ze szkołą rozpoczęliśmy dzięki przychylności dyrekcji i zaangażowaniu w nasze działania nauczycieli szkoły: Pani Beaty Ortyl i Pana Leszka Klucha.

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie

Adres: ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów

e-mail: szkola@lo2lubartow.pl

www: www.lo2lubartow.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie jest szkołą prowadzoną przez Gminę Miasto Lubartów. Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2004 r. było czteroletnią szkołą ponadpodstawową z klasami o profilach: ogólnym, matematyczno - informatycznym, matematyczno - fizycznym, biologiczno - chemicznym, humanistycznym. W wyniku reformy edukacji od 1 września 2002 r. została przekształcona w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną.

Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu

Adres: Generała Józefa Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość

e-mail: sekretariat.zamosc.sp@smartschool.edu.pl

www: smartschool.edu.pl/smart_archiwum/

SMART SCHOOL nie jest szkołą publiczną, ale ma jej prawa. Realizuje podstawę programową kształcenia dla danego typu szkoły, określoną przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej; Zapewnia całodniową opiekę uczniom; Przygotowuje dzieci do życia w wielojęzycznym, zróżnicowanym i ciągle zmieniającym się świecie; Gruntownie przygotowuje dzieci do sprawdzianu w klasie VI oraz kontynuacji nauki w gimnazjum; Kształci i wychowuje młodych obywateli Europy, świadomych przynależności do kraju, regionu i rodziny; Nasze szkoły są prestiżowe, wymagają od uczniów wysokiego poziomu kultury, dużej dyscypliny i szerokiej wiedzy; Stawiamy uczniom wysokie wymagania, jednocześnie tworzymy przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa; Wychowujemy uczniów w świetle tradycji, humanizmu i demokracji; Łączymy tradycję z nowoczesnością w procesie organizacji i zarządzania szkołami; Stawiamy uczniom wysoko poprzeczkę po to, aby osiągnęli sukces - ale na miarę swoich możliwości; Pomagamy uczniom w pokonywaniu ich ograniczeń i słabości poprzez rozwijanie indywidualnych umiejętności i talentów; Pamiętamy, że zabawa jest ważnym elementem nauki, zwłaszcza na tym etapie życia i dlatego pilnujemy, aby nasze dzieci miały na nią czas - uczymy mądrych zabaw; Stymulujemy rozwój naturalnej ciekawości dziecka jako pierwotnej podstawy uczenia się; Warunki i baza dydaktyczna szkoły zgodne są ze wszystkimi wytycznymi nowej podstawy programowej.

Szkoła podstawowa im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Ad­res: Małochwiej Duży 82, 22-300 Małochwiej Duży

e-mail: a.jasionowski@poczta.fm

www: Facebook Fan page

Szkoła podstawowa w Małochwieju Dużym współpracuje z nami od połowy 2018 roku. Do tej pory w ramach naszej współpracy odwiedzaliśmy naszego partnera z międzynarodowymi grupami młodzieży w trakcie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ i Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Przedstawiciel szkoły brał również udział w naszym międzynarodowym seminarium "Let me tell you how to tell the story".

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

e-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl

www: http://www.zsp4zamosc.edu.pl

Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój. Tworzymy równe szanse dla wszystkich, przygotowując uczniów do dalszego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Realizujemy swoje zadania w oparciu o wysokie kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną oraz tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne.