NGO

Fundacja Marchewkowe Pole

Ad­res: Ul. Ogrodowa 23, 64-980 Trzcianka

e-mail: fundacjamarchewkowepole@gmail.com

www: marchewkowepole.org

Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych, aktywizujących i pomocowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze, kultury, edukacji i zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia; prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów;  pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej;  organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich otoczenia; opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i psychoterapeutycznych; organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno - edukacyjnych, sportowych oraz społecznozawodowych; prowadzenie lokalnego centrum wolontariatu; promowanie i rozwijanie kształcenia na odległość; prowadzenie tematycznych portali internetowych będących bazami elektronicznych zasobów edukacyjnych; tworzenie e-podręczników, e-zasobów i kursów elearningowych; prowadzenia platformy elearningowej; organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych.

Fundacja Animacja

Adres: Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew

e-mail: f.animacja@gmail.com

www: fundacjaanimacja.com

Fundacja ANIMACJA powstała w 2013 r. z inicjatywy osób pragnących szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych do "wzięcia sprawy w swoje ręce" tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego.

Fundacja Żółta Owca

Adres: Ul. Jędrzejowska 74/6, 29-100 Włoszczowa

e-mail: yellowsheep@protonmail.com

www: facebook.com/Yellow-Sheep-Foundation

Nasza Fundacja powstała w 2016 roku. Celem organizacji jest szerzenie edukacji pozaformalnej wśród młodych ludzi w naszym środowisku lokalnym, promocja nowoczesnych form edukacji i współpracy miedzynarodowej. Poprzez nasze działania chcemy dawać młodym ludziom szansę rozwoju na różnych polach. Członkowie naszej organizacji mają duże doświadczenie uczestnictwa i organizacji inicjatyw lokalnych i międzynarodowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie

Adres: ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów

e-mail: gbp@gbp-lubartow.pl

www: www.gbp-lubartow.pl

Biblioteki publiczne w gminie Lubartów służą jej mieszkańcom realizując określone funkcje społeczne wynikające z szeroko rozumianej edukacji, oświaty i kultury. Są ośrodkami informacji społecznej, instytucjami oferującymi miejsce spotkań i organizacji i życia kulturalnego społeczności lokalnych.
Upowszechnianiem czytelnictwa zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie i jej filie w Trzcińcu, Lisowie, Nowodworze, Rokitnie i Skrobowie oraz 9 punktów bibliotecznych.

Każda placówka biblioteczna, osadzona jest w realiach środowiska, w którym funkcjonuje. Ma stały kontakt z użytkownikami oraz posiada ofertę skierowaną do potencjalnych czytelników i użytkowników służącą do podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju kulturalnego swojego społeczeństwa.

Działalność informacyjno-bibliograficzna prowadzona jest na bazie własnych warsztatów: publikacje o charakterze informacyjnym, katalogi, kartoteki, prasa i kroniki biblioteczno-środowiskowe. Użytkownicy bibliotek mogą na miejscu lub telefonicznie uzyskać poszukiwane informacje. Biblioteki szczególną uwagę skupiają na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Adres: ul. Ogrodowa 33, 11-130 Orneta

e-mail: sekretariat@osaet.pl

www: www.osaet.pl

Ambasadorzy ET angażowani są w działania wspierające tych nauczycieli/lokalnych liderów (m.in. jako trenerów i tutorów), którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz debiutują w zakresie projektów. Mają również możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z ciekawymi osobami, czy obozie językowym dla nauczycieli.

Większość Ambasadorów, począwszy od września 2014 roku, realizuje również autorskie projekty językowe współfinansowane przez Program English Teaching. Wszystkie projekty w różny sposób skupiają uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów lokalnych wokół jednego wspólnego celu: nauki języka angielskiego prowadzonej w ciekawych, nieszablonowych formach.

W roku 2015, z inicjatywy Ambasadorów Programu, powołane zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA ET). Do głównych celów Stowarzyszenia należą:

  • Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich;
  • wymiana informacji ważnych dla środowiska nauczycieli języka angielskiego;
  • reprezentowanie społeczności nauczycielskiej wobec innych organizacji i instytucji.

Stowarzyszenie Art Avanti

Adres: Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość

e-mail: art_avanti@wp.pl

www: www.facebook.com/Stowarzyszenie-ART-AVANTI

Głównym celem działania Stowarzyszenia Art Avanti jest tworzenie i rozwijanie inicjatyw artystycznych w regionie Lubelszczyzny oraz wspieranie regionalnych artystów i utalentowanych młodych ludzi. Stowarzyszenie organizuje wiele lokalnych wydarzeń takich jak warsztaty dla młodzieży i dorosłych, czy konkursy artystyczne i koncerty.

Art Avanti organizuje też projekty międzynarodowe o tematyce artystycznej w ramach programu Erasmus+.

Związek Sybiraków - Oddział w Zamościu

Adres: Bazyliańska 3, 22-400 Zamość

tel. 84 627 11 44

www: www.zwiazeksybirakow.strefa.pl

Przedstawiciele Związku Sybiraków - Oddział Zamość współpracowali z naszą organiazacją w trakcie realizacji międzynarodowych wymian młodzieży z serii "Chodź opowiem ci historię". Dzięki współpracy udało nam się spisać wsomnienia Polaków, którzy w czasie II wojny światowej byli zsyłani na Sybir. Związek Sybiraków był również zaangazowany w realizacjęnaszego projektu w ramach programu "Kultura w sieci" Narodowego Centrum Kultury. Na stronie projektu znajduje się lekcja żywej historii z panią Barbarą Szleszyńską-Malec, prezes związku. Nasza współpraca przebiega zawsze w profesjonalnej, przyjaznej atmosferze.