II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie

Adres: ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów

e-mail: szkola@lo2lubartow.pl

www: www.lo2lubartow.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie jest szkołą prowadzoną przez Gminę Miasto Lubartów. Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2004 r. było czteroletnią szkołą ponadpodstawową z klasami o profilach: ogólnym, matematyczno - informatycznym, matematyczno - fizycznym, biologiczno - chemicznym, humanistycznym. W wyniku reformy edukacji od 1 września 2002 r. została przekształcona w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną.

Wspólne działania
Aktywność: wymiana młodzieży Keep Talking
Data i miejsce: 07-14.10.2017
Temat: międzykulturowość
Uczestnicy ze szkoły: 4 uczniów, pani Anna Kowalska
Aktywność: spotkanie uczniów z uczestnikami projektu Keep Talking
Data i miejsce: 13.10.2017
Temat: czym jest wymiana młodzieży, międzykulturowość
Uczestnicy ze szkoły: 40 uczniów