Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Adres: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość

e-mail: zsp3zamosc@o2.pl

www: http://zsp3zamosc.pl/ 

Szkoła powstała w 1920r. jako Szkoła Rzemieślniczo – Przemysłowa im. Tadeusza Kościuszki. W 1995 szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Jana Zamoyskiego 62 gdzie obecnie mieści się jej siedziba. Od dnia 1 września 2002r. zmieniona została nazwa szkoły na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. 27 września 2006 r. nastąpiło uroczyste nadanie szkole nowego imienia Armii Krajowej i ustanowienie sztandaru.
Wspólne działania

Aktywność: Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy
Data i miejsce: marzec - maj 2022
Temat: Działania wolontariackie w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy
Uczestnicy: Wolontariusze szkoły i stowarzyszenia HEureka Generator, nauczyciele szkoły i pracownicy młodzieżowi stowarzyszenia HEureka Generator