Fundacja Animacja

Adres: Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew

e-mail: f.animacja@gmail.com

www: fundacjaanimacja.com

Fundacja ANIMACJA powstała w 2013 r. z inicjatywy osób pragnących szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych do "wzięcia sprawy w swoje ręce" tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego.