Dom Kultury w Kętach

adres: ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty

e-mail: poczta@domkultury.kety.pl

www: www.domkultury.kety.pl

Działalność Domu Kultury w Kętach koncentruje się na edukacji kulturalnej – w tym szczególnie na edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, wspieraniu regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowaniu twórczych form uczestnictwa w kulturze, wspomaganiu animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej oraz upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego gminy Kęty w kraju i za granicą.
Wspólne działania
Aktywność: Trzydniowe warsztaty dla młodzieży i naszych wspólnych partnerów
Data i miejsce: 18-20.10.2021, Kęty
Temat: Warsztaty edukacyjne, warsztaty tworzenia projektów młodzieżowych
Przedstawiciel partnera: Sylwia Brzozowicz (Dyrektor), pracownicy i wolontariusze Domu Kultury w Kętach
Aktywność: Wizyta studyjna w ramach Szkoły Liderów PAFW
Data i miejsce: 13-15.08.2021, Zamość
Temat: Tworzenie projektów młodzieżowych i współpraca partnerska
Przedstawiciel partnera: Sylwia Brzozowicz (Dyrektor)