Publikacja

Stowarzyszenie HEureka Generator od początku swojego istnienia rozbudowywało system efektywnego wzmacniania widoczności swoich działań oraz upowszechniania rezultatów. Rezultatem tych prac jest dobrze działający system, który stosujemy w naszych projektach. Przyczynił się on znacznie do posiadania przez nas obecnie zaufanych partnerstw lokalnych i międzynarodowych oraz wielu pozytywnych zmian w naszej społeczności lokalnej w zakresie tworzonych przez nas projektów.

Nadszedł odpowiedni czas by podzielić się doświadczeniem z innymi. Dlatego też stworzyliśmy kurs szkoleniowy "V&D – Visibility and Dissemination". Jego realizacja pozwoliła nam wzmocnić przyszłe projekty realizowane w naszych partnerstwach. Ważne jest tutaj by wszyscy partnerzy mięli dobrze rozbudowany wachlarz narzędzi wzmacniających widoczność i upowszechnianie rezultatów oraz by dobrze rozumieli się w tym zakresie gdy wspólnie działają. Poza naszymi partnerstwami będziemy również docierać z wynikami do innych instytucji i organizacji zainteresowanych tematem.

Główne działania związane z realizacją projektu odbyły się 30.07 - 06.08.2021 w Motyczu Leśnym k. Lublina.

Projekt objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, pana Andrzeja Wnuka.

Nr projektu: 2020-2-PL01-KA105-082984

Partnerzy projektu:

Tavo Europa (Litwa)
Youth Strategic Research Center Foundation (Węgry)
Institute of Youth Power (Chorwacja)
For YOUth (Słowacja)
Stowarzyszenie Evolution (Rumunia)
Żółta Owca (Polska)
Brodoto (Chorwacja)
Materiał wideo z zapowiedzią
Image
Wrażenia uczestników na temat kursu szkoleniowego
Image
Image
Gra teatralna "Śpiące miasto"
Image
Debata oksfordzka
Image
Wideo promocyjne
Image
Transmisja live
Image

Galeria

Image

Blog

Image

Wyniki ewaluacji długofalowej

Image

Media o projekcie

Image
Image
Image