FutureS Youth - Inclusion for Sustainability został przygotowany przez naszego hiszpańskiego partnera, organizację Viaje a la Sostenibilidad w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+. Stowarzyszenie HEureka Generator jest polskim partnerem projektu.

To inicjatywa specjalnie zaprojektowana w celu rozwiązania unikalnych wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoją młodzi ludzie z marginalizowanych dzielnic w różnych europejskich społecznościach. Projekt będzie się zajmował koncepcją zrównoważonego rozwoju jako całości oraz w szczególności suwerennością żywnościową, zrównoważoną modą i tematami klimatycznymi. Zrównoważony rozwój i włączenie społeczne są kluczowe dla holistycznego rozwoju i wzmocnienia młodzieży w dzisiejszym globalnym kontekście. Zrównoważony rozwój nie tylko chroni środowisko dla przyszłych pokoleń, ale także wpaja młodzieży poczucie odpowiedzialności i opieki. Poprzez promowanie zrozumienia praktyk zrównoważonych, takich jak suwerenność żywnościowa, ekologiczna moda i tematy klimatyczne, młodzi ludzie stają się aktywnymi uczestnikami budowania społeczeństwa odpornego i świadomego ekologicznie. Jednocześnie inkluzja zapewnia, że wszyscy młodzi ludzie, bez względu na pochodzenie czy okoliczności, mają równy dostęp do możliwości i zasobów.

Odbiorcami naszej propozycji projektowej są: organizacje uczestniczące, które przyczynią się do efektów intelektualnych; Edukatorzy, którzy rozwiną swoje umiejętności pedagogiczne; Młodzież, która zdobędzie wiedzę i zdolność działania; Lokalna społeczność, która będzie świadkiem pozytywnych efektów inicjatyw zrównoważonych.

W trakcie projektu opracowany zostanie zestaw narzędzi dla edukatorów: kompleksowy przewodnik zasobów zawierający plany lekcji i materiały dla edukatorów, aby skutecznie integrować praktyki zrównoważonego rozwoju w swoje metody nauczania. Praktyczny przewodnik do opracowywania i wdrażania projektów prowadzonych przez społeczność, które adresują kwestie zrównoważonego rozwoju w zaniedbanych dzielnicach.

Zapraszamy do śledzenia nowości w zakładce projektu na naszej stronie internetowej w najbliższych miesiącach. Będziemy tu umieszczać informacje o bieżących pracach. Wniosek projektowy zostanie złożony w terminie 5 marca 2024 i będziemy czekać na ocenę naszej propozycji przez hiszpańską Agencję Narodową programu Erasmus+.


KOORDYNATOR PROJEKTU:

Viaje a la Sostenibilidad


POLSKI PARTNER PROJEKTU:

HEureka Generator