Bridging Generations: Strengthening Community Bonds to projekt przygotowany przez chorwacką organizację Razvojna Udruga Ludbreg oraz stowarzyszenie HEureka Generator w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+.

Projekt ma na celu wymianę wiedzy między chorwackimi i polskimi edukatorami w zakresie opieki i edukacji osób starszych, zwiększenie zdolności do wsparcia seniorów przez Razvojna Udruga Ludbreg oraz stowarzyszenie HEureka Generator, oraz podniesienie umiejętności cyfrowych seniorów. Projekt dąży do wzmacniania poczucia przynależności społecznej seniorów, zaangażowania lokalnych interesariuszy w działania zrównoważone, podniesienia świadomości o wyzwaniach, przed którymi stają osoby starsze oraz przekazania wyników lokalnej społeczności, w celu wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i sieci społecznościowych.

Partnerzy osiągną zakładane rezultaty dzięki organizacji dwóch sesji peer-to-peer w Ludbregu i Zamościu, dwóch sesji edukacyjnych online oraz dzięki odpowiednio dobranemu zestawowi narzędzi do realizacji działań. Ponadto przeprowadzonych zostanie osiem pilotażowych warsztatów dostosowanych do potrzeb seniorów, ale włączających także młodzież. W trakcie trwania projektu przeszkolimy też czterech trenerów. Odbędą się również dwa publiczne wydarzenia międzypokoleniowe. W działania zaangażujemy co najmniej 40 seniorów (po 20 na kraj) i nawiążemy kontakt z lokalnymi interesariuszami w celu przyszłej współpracy.

Zapraszamy do śledzenia nowości w zakładce projektu na naszej stronie internetowej w najbliższych miesiącach. Będziemy tu umieszczać informacje o bieżących pracach. Wniosek projektowy składamy w terminie 5 marca 2024 i czekamy na ocenę naszej propozycji przez chorwacką Agencję Narodową programu Erasmus+.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Razvojna Udruga Ludbreg

Współpraca lokalna:

Pučko otvoreno učilište Ludbreg

POLSKI PARTNER PROJEKTU:

HEureka Generator

Współpraca lokalna:

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Zamojska Rada Seniorów