Walne zebranie członków stowarzyszenia

Image
22.06.2024 odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Heureka Generator. W jego trakcie zarząd stowarzyszenia przedstawił:
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2023;
  • sprawozdanie finansowe za rok 2023;
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
Rozmawialiśmy też o jakości naszych działań w roku 2023 i planach stowarzyszenia na najbliższy rok.

W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Smyk, Aleksandra Chudek, Małgorzata Iżewska, Renata Lewandowska, Łukasz Brykner, Krystyna Rybińska-Smyk, Dominika Jóźwiakowska, Karolina Szczepanik i Ewa Kostrubiec.