Projekt "Become ECOnfident" dobiega końca

Nasz projekt w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+ dobiega końca.

Dzisiaj (30 listopada 2023) jest ostatni dzień projektu zatytułowanego "Become ECOnfident" który stowarzyszenie HEureka Generator koordynowało przez ostatnich 15 miesięcy. Z naszymi partnerami z Rumunii i Litwy zaprosiliśmy do wspólnych działań nasze szkoły partnerskie.

W każdej ze szkół komunikowaliśmy się z nauczycielem kontaktowym, który współpracując z nami zachęcał młodzież do założenia i prowadzenia pozalekcyjnego klubu.
Kluby udało się założyć, a ich działanie oparte było na zasadach edukacji pozaformalnej, która jest podstawą działań naszego stowarzyszenia.

Młodzież z Polski, Rumunii i Litwy w zależności od pomysłów danego klubu, w trakcie działania klubów miała możliwość m.in. brania udziału w:

-wycieczkach ekologicznych
-debatach ekologicznych
-szkoleniu wolontariackim
-tworzeniu szkolnego radiowęzła
-konferencji ekologicznej
-spotkaniach z ekspertami

W ramach naszego projektu zaplanowane były trzy działania międzynarodowe.

Spotkanie robocze pomogło sprawdzić nam progres w zakładaniu klubów, porównać pomysły młodzieży, omówić to, co nam się udało osiągnąć. Partnerzy z Litwy i Rumunii odwiedzili też Szkołę Podstawową im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym, gdzie działał polski klub.

Międzynarodowe spotkanie klubów pozwoliło na bezpośrednie interakcje młodzieży ze wszystkich trzech klubów, wymianę doświadczeń o działaniach lokalnych i wspólne działania skupione na ekologii i budowaniu pewności siebie.

Spotkanie ewaluacyjne pozwoliło nam na podsumowanie mocnych i słabych stron projektu oraz omówić, jak po zakończeniu wspólnych działań w dalszym ciągu będziemy angażować młodzież z klubów w kolejne nasze działania lokalne i międzynarodowe.

Dziękujemy za to doświadczenie wszystkim zaangażowanym. Teraz czas na prace poświęcone widoczności i upowszechnianiu rezultatów.

Projekt realizowany był w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+ (Partnerstwa na małą skalę). Partnerzy projektu: Association Evolution (Rumunia), Tavo Europa (Litwa).