Po naszym międzynarodowym kursie szkoleniowym

Image
6 sierpnia zakończyliśmy spotkanie główne w projekcie "V&D – Visibility and dissemination".

Był to kurs szkoleniowy dla organizacji młodzieżowych z Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Litwy, które reprezentowali pracownicy młodzieżowi, aktywni członkowie organizacji, wolontariusze i nauczyciele działający z młodzieżą w czasie pozaszkolnym.

Naszym zadaniem było przekazanie wiedzy i doświadczeń stowarzyszenia Heureka Generator z zakresu wzmacniania widoczności działań projektowych i efektywnego upowszechniania ich rezultatów.
Przygotowanie logistyczne działania głównego w projekcie było bardzo wymagające ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19. Tym bardziej cieszymy się, że całość zakończyła się sukcesem, a uczestnicy wyrazili pochlebne opinie o jakości "V&D".

Obecnie prowadzimy działania związane z przygotowaniem publikacji projektowej, materiałów filmowych i realizacją nakreślonego planu spotkań z pośrednimi odbiorcami projektu w społecznościach lokalnych uczestników.

Zapraszamy do odwiedzenia na naszej stronie ZAKŁADKI poświęconej temu projektowi.

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież".