HEureka partnerem projektu

Image
Stowarzyszenie HEureka Generator jest polskim partnerem propozycji projektowej przygotowywanej przez naszego chorwackiego partnera, organizację BRODOTO z Zagrzebia.

Propozycja została przygotowana w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (ORPW).
Temat naboru wniosków: Pamięć o Holokauście, ludobójstwie, zbrodniach wojennych i przestępstwach przeciwko ludzkości.

Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” ma na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Tytuł projektu: „Przebudzenie Pamięci: Odkrywanie Ludzkiego Doświadczenia Holokaustu”.

Opis projektu: Awakening Remembrance: Unearthing the Human Experience of the Holocaust" to projekt mający na celu zachowanie i uhonorowanie wspomnień oraz doświadczeń osób dotkniętych Holokaustem. Poprzez eksplorację osobistych historii, sztuki i kontekstów historycznych, projekt będzie się starał zwiększyć świadomość i pogłębić zrozumienie tego mrocznego rozdziału historii, zapewniając, że jego rezultaty będą nadal widoczne dla przyszłych pokoleń.

Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez grantodawcę, zadaniem stowarzyszenia Heureka Generator będzie pokazanie naszych doświadczeń związanych z metodą ‘Lekcja żywej historii”, organizacja konferencji związanej z tematem oraz warsztatów dla seniorów i młodzieży, jak również wspieranie działań organizatora z Chorwacji i pozostałych partnerów z Litwy i Włoch.

Dziękujemy naszemu chorwackiemu partnerowi za zaproszenie do udziału i trzymamy kciuki by ta propozycja projektowa była zaakceptowana przez grantodawcę.

Dziękujemy też stowarzyszeniu Zamojskie Centrum Wolontariatu za wspólne działanie w naszej części pracy nad wnioskiem projektowym. Organizacja ta w razie akceptacji wniosku będzie naszym partnerem lokalnym działań.