Erasmus+

Rok 2017

W POLSCE:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator realizuje samodzielnie dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Są to:

1 seminarium wymiany doświadczeń, w którym udział bierze 17 pracowników organizacji pozarządowych (Polska, Chorwacja, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Cypr)

1 wymiana młodzieży, w której udział bierze 31 uczestników w wieku 16-30 lat wraz z liderami (Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Cypr). Ten projekt rozpoczął się w 2017 roku, zamknięty zostanie 28.02.2018.

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było partnerem lokalnym dwóch projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

2 seminaria, w których udział wzięło ogółem 44 pracowników młodzieżowych (z czego 5 z HEureki)

____________________________________________________________________________________________

'The Best of Us' - 18-23.09.2017, Typ: Seminarium, Organizator: FSD,

Nasza rola: Partner lokalny projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'I Will Find You' - 22-26.10.2017, Typ: Seminarium kontaktowe, Organizator: FSD,

Nasza rola: Partner lokalny projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Progress Generators' - 05-09.12.2017, Typ: Seminarium,

Nasza rola: Koordynator projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

WYJAZDOWE:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było partnerem 12 międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Było to:

6 wymian młodzieży, w których udział wzięło ogółem 36 uczestników w wieku 16-30 lat wraz z liderami.

6 kursów szkoleniowych, w których udział wzięło ogółem 16 osób pracujących na co dzień z młodzieżą.

Projekty realizowane były z naszymi sprawdzonymi, doświadczonymi partnerami z Czech (3), Węgier (2), Rumunii (1), Włoch (2), Chorwacji (1) i Litwy (1).

____________________________________________________________________________________________

'We are all humans' - 16-24.03.2017 Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Brno for You,

Nasza Rola: Koordynacja działań polskiej grupy we współpracy z polskim partnerem projektu, Stowarzyszeniem Art Avanti

INFO: TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Let it Be' 25-31.05.2017, Węgry, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Co-Efficient,

Nasza Rola: Koordynacja działań polskiej grupy we współpracy z polskim partnerem projektu, Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Let's Be Game Changers' 14-21.06.2017, Rumunia, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Association 'Evolution'

Nasza Rola: Koordynacja działań polskiej grupy we współpracy z polskim partnerem projektu, Stowarzyszeniem Art Avanti

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'(un)Touched' - 01-09.07.2017 Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Brno for You, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Crowdfund-it!' - 12-21.08.2017 Chorwacja, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Razvojna udruga Ludbreg, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Gender Equality and Migration' - 23-31.08.2017 Włochy, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: LUNARIA, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Volunteer Boost' - 06-14.10.2017 Czechy, Typ: Kurs Szkoleniowy

Organizator: Brno for You, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Gender Equality and Migration' - 04-13.11.2017 Włochy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: LUNARIA, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Imagination has no barriers' - 08-17.11.2017 Węgry, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Co-Efficient, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Let Me Tell You a Story - Stories From Behind the Iron Curtain' - 25.11-05.12.2017 Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Brno for You, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'We Entrepreneurs' - 01-10.12.2017 Litwa, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: EuroHugs, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'All The World's a Stage' - 06-15.12.2017 Rumunia, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Hair Redivivus, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ

____________________________________________________________________________________________