Projekty

Relacja telewizyjna z naszej wizyty przygotowawczej 2017-09-22

Zapraszamy do zapoznania się z relacją telewizyjną TVK Zamość z naszej wizyty przygotowawczej do projektu 'Keep Talking' w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Materiał można zobaczyć TUTAJ

czytaj dalej

Przygotowania do wymiany młodzieży Keep Talking 2017-09-17

   Stowarzyszenie HEureka Generator zakończyło spotkanie przygotowawcze do Polsko Ukraińskiej wymiany młodzieży zatytułowanej „Keep Talking’ w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Przez trzy dni pracowaliśmy wspólnie z ukraińskim partnerem rozdzielając obowiązki i poznając się wzajemnie.

Tematy, które między innymi poruszyliśmy w trakcie spotkania to: Prezentacja naszych organizacji; Czemu służy wizyta przygotowawcza; Rola lidera grupy; Kontrakt uczestnictwa w projekcie; Jak będziemy reklamować nasz projekt.

czytaj dalej

Seminarium HEureki zaakceptowane przez Polską Agencję Narodową programu Erasmus+! 2017-09-04

Nasze seminarium zatytułowane ‘Progress Generators’ zostało zaakceptowane przez Polską Agencję Narodową programu Erasmus+. Projekt stworzony został przez europejskie organizacje pozarządowe, które chcą wymienić się doświadczeniami związanymi z tworzeniem i działaniem organizacji pozarządowej na wielu poziomach.

Pozwoli to nam wszystkim wzmocnić swoje organizacje, dzięki czemu będziemy realizować swoje misje profesjonalnie i efektywnie.

czytaj dalej

Sukces! - Będziemy realizować nasz projekt historyczny! 2017-08-20

  Z dumą spieszymy poinformować, że nasz międzynarodowy projekt młodzieżowy ‘Let me tell you a story – Whisper of exile’ został zaakceptowany przez polską agencję narodową programu Erasmus+. Miesiące pracy HEurekian zakończyły się sukcesem. Jesteśmy gotowi do działania i damy z siebie wszystko, żeby pomysł wcielić w życie na wysokim poziomie.

Przypominamy, że w trakcie naszego działania chcemy omówić temat Europejczyków, którzy byli zsyłani na Syberię w trakcie Drugiej Wojny Światowej i po jej zakończeniu.

czytaj dalej

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 2017-05-04

  W minionym tygodniu złożyliśmy wniosek w ramach "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO". Konkursem zostały objęte m.in. małe organizacje działające na terenie województwa lubelskiego.

Celem naszego projektu jest zwiększenie aktywności społecznej uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Krasnymstawie. Planowane w czerwcu i lipcu działania chcemy oprzeć na metodach pedagogiki cyrku. W zaplanowanie działań i wdrożenie pomysłu zaangażowane są Justyna Golecka i Katarzyna Kurowska.
czytaj dalej

Historyczna wymiana młodzieży - prace nad wnioskiem zakończone! 2017-05-01

  W regionie Lubelszczyzny żyje wielu ważnych świadków historii XX wieku. Zetknięcie się z nimi, wysłuchanie ich opowieści i przekazanie ich innym jest niezwykle edukacyjnym i satysfakcjonującym przeżyciem.

Dla tego też postanowiliśmy stworzyć międzynarodową wymianę młodzieży, w trakcie której młodzi ludzie z Polski, Rumunii, Węgier, Czech i Cypru spotkają się z osobami, które w trakcie Drugiej Wojny Światowej i po jej zakończeniu zsyłane były na Sybir. Chcemy wspólnie spisać historie żyjących światków i rozpowszechnić je w Europie.

czytaj dalej

Wniosek projektowy ‘Keep Talking’ gotowy! 2017-03-31

   Zakończyliśmy pracę nad aplikacją do projektu w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Naszym ukraińskim partnerem została organizacja KREATIV z Winnicy. Koordynatorem projektu jest prezes HEureki Andrzej Smyk, a osoby zaangażowane w obecne i przyszłe działania to: członek zarządu Karolina Szczepanik oraz wolontariusze Oskar Nowakowski, Kacper Sternik i Aleksandra Chudek.

W projekcie ’Keep Talking’ chcemy przedyskutować zagadnienia ważne dla nas, młodych Polaków i Ukraińców: czym jest kultura, europejska różnorodność kulturowa i jej wzajemne poszanowanie.

czytaj dalej

Rozpoczynamy pracę nad kolejnym projektem! 2017-03-10

   Rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z ukraińską organizacją ‘KREATIV’ z Winnicy, która wyraziła chęć wspólnej pracy nad zmianą pomysłu w realne działanie.

Członkowie Stowarzyszenia HEureka Generator poznali w przeszłości przedstawicieli organizacji z Ukrainy w trakcie wielonarodowego seminarium kontaktowego ‘Partnership for cooperation’.

czytaj dalej

'Progress Generators' - domykamy fazę przygotowań 2017-01-17

   Stowarzyszenie HEureka Generator w 2016 roku rozpoczęło pracę nad międzynarodowym projektem w ramach Akcji Kluczowej 1 - ‘Mobilność osób pracujących z młodzieżą’, europejskiego programu Erasmus+.

Przygotowania trwały ponad 2 miesiące i obejmowały: doprecyzowanie potrzeb naszej organizacji; znalezienie europejskich organizacji partnerskich, które działają na podobnych polach i mają podobne potrzeby; wspólne przygotowanie projektu i podpisanie dokumentów partnerskich.

czytaj dalej

Polsko Litewska wymiana młodzieży – Komunikacja naszym tematem 2016-12-16

   Z przyjemnością informujemy, że stowarzyszenie HEureka Generator rozpoczęło prace nad wnioskiem projektowym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Pomysł omawiany był przez członków stowarzyszenia na spotkaniu naszej organizacji, które odbyło się 3 grudnia.

Tego dnia wstępnie podzieliliśmy między siebie zadania, jak też zdecydowaliśmy, że głównym koordynatorem projektu będzie Karolina Szczepanik. Wszyscy członkowie naszej organizacji pracują nad wnioskiem, co ważne, angażując też młodzież z którą współpracuje nasza organizacja.

czytaj dalej