Wyniki monitoringu naszego projektu

25 września zakończył się polsko ukraiński projekt młodzieżowy online ‘Przeczytam cię’, który realizowaliśmy od 1 lipca tego roku. W dalszym ciągu prowadzimy prace związane z widocznością projektu i upowszechnianiem rezultatów, ale większość naszych działań została już zakończona.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie realizacji działań naszego projektu odbyła się wizyta monitorująca przedstawiciela Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Wyniki monitoringu:

OCENA REALIZACJI PROJEKTU ONLINE: Bardzo Dobra

MOCNE STRONY PROJEKTU: bardzo dobre zorganizowanie projektu na portalu Facebook, codzienne podsumowanie w formie ‘evening news’.

SŁABE STRONY PROJEKTU: brak.

Cieszymy się, że nasze wspólne działania z partnerem ukraińskim, organizacją Future WE nie tylko podobały się uczestnikom, ale też spełniły wymogi naszego grantodawcy.

Zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie znajdziecie wyniki naszych działań.

http://iwillreadyou.heurekagenerator.pl/index.php/pl/