Happening w Lubartowie Spotkanie z uczniami w Lubartowie było częścią międzynarodowej wymiany młodzieży 'Keep Talking w ramch Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, którą HEureka organizowała w październiku.