The Best of Us Międzynarodowe seminarium wymiany doświadczeń w ramach programu Erasmus+. HEureka była partnerem projektu, a organizatorem lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.