Wymiana młodzieży TALK, TALK Galeria prezentuje nasze aktywności związane z wymianą młodzieży TALK, TALK, która odbyła się w Krasnymstawie/Zamościu w dniach 11-19.02.2019. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generatro w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor 'Młodzież'.