Raport z seminarium Galeria prezentuje aktywności związane z seminarium "Let me tell you how to tell the story", które realizowaliśmy w listopadzie 2018 w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor Młodzież.