Upowszechniamy rezultaty grudniowej wymiany młodzieży Zdjęcia dokumentują spotkania polskich uczestników wymiany "Let me tell you a story - Visions of the past" innymi uczniami swoich szkół. W trakcie spotkań prezentowano wyniki wymiany, naszą organizację i program Erasms+.