Widoczność i upowszechnianie rezultatów wymiany TIME IS ON OUR SIDE 2019-01-01 , aktualności

MATERIAŁY WIDEO:

Materiał wideo prezentujący APV TUTAJ

Materiał wideo prezentujący przygotowania polskiej grupy TUTAJ

Materiał wideo zapraszający na bloga o projekcie TUTAJ

Materiał wideo promo wymiany TUTAJ

Wywiady z uczestnikami projektu TUTAJ

BLOG PROJEKTU:

TUTAJ

STRONA FACEBOOK PROJEKTU:

TUTAJ

MATERIAŁY NASZYCH PARTNERÓW:

Jasma:

News o APV na stro­nie or­ga­ni­za­cji TUTAJ

Wideo reklama projektu przygotowana przez Elizabetę Rebezovą TUTAJ TUTAJ

Anastasija Tvoronovich o naszej wymianie na FB TUTAJ

Anastasija Tvoronovich o naszej wymianie na IG TUTAJ

Brno for you:

News o APV na stro­nie or­ga­ni­za­cji TUTAJ TUTAJ

Reklama materiału wideo o APV TUTAJ

Lucka, Terka i Lukas o projekcie na ich blogu TUTAJ

Lucka i Terka opowiadają o projekcie w swojej szkole TUTAJ

Martin Divoky prezentuje wymianę w szkole w Pardubicach TUTAJ

Romana o naszej wymianie w specjalnie przygotowanym pliku PDF TUTAJ TUTAJ

News po zakończeniu wymiany przygotowany przez uczestników na stronę organizacji TUTAJ

Evolution:

News o APV na stro­nie or­ga­ni­za­cji TUTAJ

Opinia uczestników rumuńskich o projekcie TUTAJ

See Why:

News o APV na stro­nie or­ga­ni­za­cji TUTAJ

Opi­nie uczest­ników cypryjskich o pro­jek­cie TUTAJ

Materiał wideo przygotowany przez uczestników z Cypru TUTAJ

Co-Efficient:

News o APV na stro­nie or­ga­ni­za­cji TUTAJ

Reklama projektowej strony na Facebook'u TUTAJ

Opi­nie uczest­ników węgierskich o pro­jek­cie TUTAJ

MATERIAŁY STOWARZYSZENIA HEUREKA GENERATOR:

News o APV TUTAJ TUTAJ

News o przygotowaniach polskiej grupy TUTAJ TUTAJ

Prezentacja projektu w szkole Magdaleny Janowskiej TUTAJ

MATERIAŁY W LOKALNYCH MEDIACH:

TVP3 Panorama Lubelska TUTAJ

Kronika Tygodnia o projekcie TUTAJ

RoztoczeNET o projekcie TUTAJ

Kurier Zamojski TUTAJ

Zamość OnLine TUTAJ

MATERIAŁY NASZYCH LOKALNYCH PARTNERÓW:

II LO im. C.K. Nor­wi­da w Kra­snym­sta­wie o przy­go­to­wa­niach do wy­mia­ny TUTAJ