Widoczność i upowszechnianie rezultatów wymiany "READ ME" 2019-06-01 , aktualności

MATERIAŁY WIDEO:

Materiał wideo prezentujący wizytę przygotowawczą TUTAJ

Materiał wideo prezentujący spotkanie robocze polskiej grupy TUTAJ

Materiał wideo prezentujący event Human Library TUTAJ

Promo wideo wymiany młodzieży TUTAJ

Wywiady z organizatorami i uczestnikami eventu Human Library TUTAJ

BLOG PROJEKTU:

readit-ye.blogspot.com TUTAJ

STRONA FACEBOOK PROJEKTU:

Read Me Youth Exchange TUTAJ

MATERIAŁY NASZYCH PARTNERÓW:

JASMA:

News o spotkaniu przygotowawczym na stronie organizacji TUTAJ

Opinie uczestników łotewskich o projekcie TUTAJ TUTAJ

Live stream z eventu Human Library TUTAJ

Reklama materiału wideo o evencie Human Library TUTAJ

Prezentacja projektu w szkole średniej w Rydze TUTAJ

Prezentacja projektu w szkole średniej w Dyneburgu TUTAJ

BRNO FOR YOU:

News o spotkaniu przygotowawczym na stronie organizacji TUTAJ TUTAJ

News o spotkaniu roboczym grupy czeskiej na stronie organizacji TUTAJ

Opinie uczestników czeskich o projekcie TUTAJ

Live stream z eventu Human Library TUTAJ

Drugi specjalny Live stream z eventu Human Library dla czeskich odbiorców TUTAJ

Pierwsza prezentacja wyników projektu w Collegu w Jihlavie TUTAJ

Druga prezentacja wyników projektu w Collegu w Jihlavie TUTAJ TUTAJ

SMART UP:

News o spotkaniu przygotowawczym na stronie organizacji TUTAJ

News o spotkaniu roboczym grupy macedońskiej na stronie organizacji TUTAJ

Opinie uczestników macedońskich o projekcie TUTAJ

Live stream z eventu Human Library TUTAJ

EVOLUTION:

News o spotkaniu przygotowawczym na stronie organizacji TUTAJ

News o spotkaniu roboczym grupy rumuńskiej na stronie organizacji TUTAJ

Opinie uczestników rumuńskich o projekcie TUTAJ

Live stream z eventu Human Library TUTAJ

News o prezentacji projektu w Liceum "Traian Vuis' w Resity TUTAJ TUTAJ

News o prezentacji projektu na Uniwersytecie "Eftimie Murgu" w Resity TUTAJ

News o prezentacji projektu w 'Colegiul Tehnic' w Resity TUTAJ

MATERIAŁY STOWARZYSZENIA HEUREKA GENERATOR:

News o spotkaniu przygotowawczym na stronach organizacji TUTAJ TUTAJ

Opinie uczestników polskich o projekcie TUTAJ

Live stream z eventu Human Library TUTAJ TUTAJ

Promocja materiału wideo "wydiady z uczestnikami" TUTAJ

Informacja o rozpoczęciu działań upowszechniających i galeria z wymiany TUTAJ

Promocja materiału wideo "Human Library Event" TUTAJ

Promocja wywiadu o "Evencie Human Library" z Radia Lublin TUTAJ

Promocja materiału ZTK o naszym evencie TUTAJ

Promocja materiału wideo o spotkaniu przygotowawczym polskiej grupy do wymiany młodzieży TUTAJ

MATERIAŁY W LOKALNYCH MEDIACH:

Radio Lublin o evencie Human Library TUTAJ

Telewizja Kablowa Zamość o evencie Human Library TUTAJ

Nowy Kurier Zamojski TUTAJ TUTAJ

MATERIAŁY NASZYCH LOKALNYCH PARTNERÓW:

ZSP nr 4 z oddziałąmi integracyjnymi o przygotowaniach do wymiany TUTAJ

I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie o przygotowaniach do wymiany TUTAJ

II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie o przygotowaniach do wymiany TUTAJ

II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie po udziale w wymianie TUTAJ TUTAJ

I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie po udziale w wymianie TUTAJ

MATERIAŁY EUROPEJSKICH ODDZIAŁÓW HUMAN LIBRARY:

Human Library Brno transmituje nasz event TUTAJ

Human Library Polska o naszym Evencie TUTAJ