Czeskie uczestniczki naszej wymiany upowszechniają jej rezultaty w swojej szkole 2019-02-26 , aktualności

Dzisiaj w czeskim Gymnázium Česká Lípa w miejscowości Česká Lípa odbyła się prezentacja naszej wymiany TALK, TALK i jej wyników. Przeprowadziły ją uczestniczki projektu z grupy czeskiej: Kristýna Pröllerová i Lucie Myslíková

Jest to kolejna akcja naszych uczestników, którzy obecnie starają się zachęcić swoich rówieśników do bycia aktywnym, udziału w wymianach, a szkołom zaprezentować jak można używać debat.

Kristyna i Lucie, dziękujemy za waszą prezentację!

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor Młodzież.

Czeski partner projektu: Brno for you