Debata "Uczniowie powinni nosić mundurki" 2019-02-26 , aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo promującym naszą kolejną debatę z wymiany młodzieży TALK, TALK. Tym razem nasza grupa wybrała tezę związaną ze szkołą.

Materiał ma na celu przybliżenie czym jest debata i jak możemy ją stosować w pracy na projektach młodzieżowych.

„Uczniowie powinni nosić mundurki”

Drużyny przedstawiały argumenty za i przeciw, a publiczność zadawała pytania związane z tematem.

Gratulujemy uczestnikom odwagi i aktywności! ;-)

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.