Zakończyliśmy wymianę młodzieży poświęconą debatowaniu 2019-02-21 , aktualności

Młodzież z Polski, Łotwy, Węgier i Czech od 11 do 19 lutego uczestniczyła w międzynarodowej wymianie młodzieży zatytułowanej ‘Talk, talk’. Celem spotkania koordynowanego przez stowarzyszenie HEureka Generator była wymiana doświadczeń i rozwijanie kompetencji z zakresu autoprezentacji, krytycznego myślenia i wystąpień publicznych.

W początkowej fazie wymiany młodzież integrowała się i poznawała zasady debat, w których następnie uczestniczyła.

Naszym celem jest urozmaicenie edukacji młodzieży. Zależy nam na tym, by młode osoby otrzymały jak najwięcej szans prezentowania się przed grupą i układania własnych opinii na ważne społecznie tematy – mówi prezes stowarzyszenia HEureka Generator, Andrzej Smyk. Rozmawiamy też o tym jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach gdy mamy publicznie wypowiedzieć swoje zdanie – dodaje.

Tezy debat, które młodzież sformułowała, a następnie omówiła: Filmy są bardziej wartościowe od książek, Uczniowie szkół powinni nosić mundurki, Powinniśmy żyć ekologicznie wedle zasady ‘zero waste.

W każdej debacie mięliśmy drużynę wspierającą tezę i drużynę, która jest przeciw tezie – opowiada Barbara Kwaśna, wolontariuszka HEureki. Staraliśmy się znaleźć argumenty za i przeciw, bez względu na to jaka jest nasza prywatna opinia o tezie. Dzięki temu zyskaliśmy szeroką perspektywę każdego omawianego zagadnienia – podkreśla Basia.

Polską grupę tworzyli Dominik Łusiak, Julia Pasieczna, Kornel Szumilak i Martyna Wach z I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie oraz Barbara Kwaśna z ZSP nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

Szkoły do których uczęszczają uczniowie to lokalni partnerzy stowarzyszenia HEureka Generator. Współpraca szkół ze stowarzyszeniem pozwala uczniom na reprezentowanie HEureki w międzynarodowych projektach młodzieżowych w Polsce i za granicą.

Młodzież zakwaterowana była w internacie przy I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie. Ważną częścią wymiany był wyjazd do Zamościa, w trakcie którego nasza grupa reklamowała projekt, program Erasmus+ i przeprowadziła sondę uliczną z mieszkańcami  miasta dotyczącą debat.

Zorganizowaliśmy też turniej debat oksfordzkich w I LO im. W. Jagiełły, na którym poza naszymi uczestnikami pojawiły się inne młode osoby, uczestnicy poprzednich projektów. Spotkanie to transmitowaliśmy w internecie. Do tej pory transmisję zobaczyło prawie 3tyś odbiorców.

Projekt Talk, talk realizowany przez zamojskie stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor Młodzież.

Partnerzy projektu: JASMA (Łotwa), Co-Efficient (Węgry), Brno for you (Czechy).