Akcja lokalna w Budapeszcie po naszym seminarium o lekcjach żywej historii 2019-01-25 , aktualności

W dalszym ciągu napływają do nas informacje o kolejnych eventach lokalnych będących efektem naszego listopadowego seminarium ‘Let me tell you how to tell the story’.


Po lekcjach ‘żywej historii’  w Małochwieju dużym koło Krasnegostawu, w Muzeum Getta Żydowskiego w Rydze, na Litwie z udziałem uczniów gimanzjum Mazeikiai Gabijos i gimnazjum Mazeikiai Merkelio Rackausko odbyła się lekcja ‘żywej historii’ w Budapeszcie.


Została przygotowana przez naszego partnera, organizację Co-Efficient. Daniel Zigmond, uczestnik seminarium oraz młodzież związana z wieczorową szkołą HatàsPont Tanoda przeprowadzili wywiad z Árpádem Dávidem, urodzonym w 1959 roku. Opowiadał on o swoim dorastaniu i życiu w realiach systemu komunistycznego na Węgrzech.

Seminarium 'Let me tell you how to tell the story' realizowane przez HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor 'Młodzież'.


Partnerzy projektu: Brno for you, z.s., Association Evolution, See Why, Association Co-Efficient, Tavo Europa, JASMA, SmartUp - Social Innovation Lab, Yellow Sheep Foundation.

Zapis wywiadu dostępny jest w języku angielskim TUTAJ

Projekt realizowany pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zamość, Pana Andrzeja Wnuka.