‘'Let it be vol. 2 - Shared Wisdom" - publikacja gotowa! 2019-01-03 , aktualności

We wrześniu 2018 HEureka była polskim partnerem międzynarodowego kursu szkoleniowego ‘'Let it be vol. 2 - Shared Wisdom". Organizatorem był nasz węgierski partner, Stowarzyszenie Co-Efficient z Budapesztu.

Celem projektu było omówienie metody ‘superwizji’, która jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi autorefleksji  i rozwoju kompetencji.

Supervisor to bezstronna, profesjonalna osoba z zewnątrz, która koncentruje się na mocnych stronach i poprawie jakości podczas dyskusji. Supervisor zwraca uwagę, słucha, pyta i zastanawia się nad problemem. Motywuje do procesu samopoznania i rozwoju zawodowego, oferuje nowe punkty widzenia. Nie udziela bezpośrednich rad, ale inspiruje do myślenia o nowych sposobach i rozwiązaniach.

Jednym z finalnych efektów projektu jest elektroniczna publikacja. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością.

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.